Schepencollege schrapt 1 ha van bestaande recreatiezone

Blokkeert herziening RUP uitbreiding van het sportcentrum?

Print
Blokkeert herziening RUP uitbreiding van het sportcentrum?

Foto: Francis Croes

Kortessem - De gemeenteraad op voorstel van het schepencollege heeft zopas besloten om het ruimtelijk uitvoeringsplan recreatiezone Kortessem te herzien. Concreet wordt de recreatiezone aan het sportcentrum teruggebracht van 6 naar 5 hectare. Hierdoor wordt aldus SP.a en Open VLD, de verdere uitbouw van het sportpark aan de andere kant van de Winterbeek gehypothekeerd. Beide oppositiepartijen hadden, tijdens hun bestuursperiode, dit ruimtelijk uitvoeringsplan tot uitbreiding van de sportzone uitgetekend en laten goedkeuren door de hogere overheden.

Volgens de huidige schepen van ruimtelijke ordening Luc Dullaers en de schepen van sport Peter Valkeneers, beiden N-VA, is op termijn echter de volledige realisatie van de vroeger vooropgestelde recreatiezone onrealistisch en bovendien financieel onhaalbaar. Luc Dullaers: “De verdere uitbouw van het centraal sportpark achter de Winterbeek willen wij hoofdzakelijk beperken tot de herlocalisatie van het huidig tenniscomplex, dat momenteel geprangd ligt ter hoogte van de twee sporthal en het parkeerterrein, en de bouw van een polyvalent voetbalcomplex met twee voetbalvelden, kleedruimtes, tribunes en een cafetaria met het oog op een mogelijke fusie tussen de twee grootste Kortessemse voetbalclubs FC Vliermaal en Kortessem VV. De 10.000 m2, die we in recreatiezone Kortessem weghalen, verhuizen we naar Guigoven om ter hoogte van de Oude Ramenstraat en het kasteel de Donea een ruimte te voorzien voor de bouw van een jeugdhuis, bivakhuis op de gronden van de kerkfabriek van Guigoven. De kerkfabriek had eertijds deze gronden met deze bedoeling aangekocht. Het vroegere schepencollege Open VLD en SP.a had echter om duistere redenen deze gronden uit hun ruimtelijk uitvoeringsplan recreatie geschrapt.”

Hugo Philtjens Open VLD:” In de oorspronkelijke plannen tot uitbreiding van het sportpark aan de Winterbeek hadden wij naast een tennis- en voetbalcomplex ook een ruimte voorzien om pistes aan  leggen voor een aantal nieuwe sporten. Bovendien voorzag ons plan, binnen deze recreatiezone, in ruime parkeermogelijkheden. De aanleg van een fatsoenlijk parkeerterrein aan dit te realiseren sportcomplex, blijkt in de toekomst, door deze herziening, haast onmogelijk. Het te bouwen bivakhuis in Guigoven is te gek omlos te lopen. De jeugd, ter plaatse, heeft nood aan een chiroheem en niet aan een bivakhuis.  Dit chiroheem  kan op korte termijn worden gerealiseerd indien de meerderheid bereid is om de reeds aangelegde kelders, naast het buurthuis Den Hamel verder op te trekken tot het eerder oor ons geplande heem.”

 

 


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio