© Francis Croes

Twee projecten kregen bijzondere subsidiëring

Voor 20.000 euro subsidie aan sport- en jeugdverenigingen

Op het schepencollege werd in het totaal voor meer dan 20.000 euro subsidies toegekend aan de Kortessemse sportverenigingen. Het grootste deel van dat bedrag gaat naar werkingstoelagen voor de clubs.

Francis Croes

Schepen Peter Valkeneers N-VA: “De grootte van het subsidiebedrag is afhankelijk van: het aantal leden, het aantal activiteiten en de organisatiestructuur van de betreffende clubs. Sportclubs met jeugdwerking die actief investeren in opleiding van trainers en uitbouw van hun jeugdwerking krijgen bovenop nog een impulssubsidie. Ook voor clubs die zelf hun buitenvelden onderhouden is er nog een extra tussenkomst in de onkosten. Voor specifieke projecten kwamen er tot nu toe 2 aanvragen binnen op de sportdienst. Zij werden beiden goedgekeurd en de betreffende clubs zullen hiervoor dan ook een projecttoelage ontvangen. Ook voor jeugdwerkvormen ter ondersteuning van het jeugdwerk werden er op basis van het vorig jaar goedgekeurde reglement subsidies toegekend aan de Kortessemse jeugdverenigingen. Op basis van de door hun ingediende dossiers wordt hier in totaal 5564 euro verdeeld over 7 jeugdverenigingen.”

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio