© Francis Croes

Zwarte vlaggen en protestborden tegen procedures

Fruitteler Stulens inkomen kwijt door herziening ruilverkaveling Jesseren

Roland Stulens uit de Mersenhovenstraat in Wintershoven-Kortessem is een kleine fruitboer met een perceel van fruitaanplantingen in de Leeuwerstraat op de grens tussen Guigoven en Gors-Opleuw. Door de herziening van de ruilverkaveling Jesseren van de Vlaamse Landmaatschappij verliest Stulens zijn fruitweide met kersenbomen en rode bessen, een verlies aan inkomen van circa 2 à 3000 euro per jaar. De schadevergoeding, die de Vlaamse Landmaatschappij hem wenst te betalen is erg miniem en ruim onvoldoende om nieuwe fruitaanplantingen aan te leggen.

Francis Croes

Daarenboven zegt Stulens dat de eventuele fruitopbrengst van dit nieuwe perceel enkele jaren op zich zal laten wachten, waardoor hij al die jaren zonder inkomen blijft zitten. Boos en ten einde raad heeft Roland Stulens, ter hoogte van zijn perceel met zwarte vlaggen en aanplakborden zijn ontevredenheid tot uitdrukking gebracht. Roland Stulens: “De ruilverkaveling Jesseren strekt zich uit over drie gemeenten: Borgloon, Kortessem en Tongeren. De voornaamste doelstelling binnen een ruilverkaveling is de herindeling van percelen om te komen tot een economisch beter werkbaar geheel. De landbouwbedrijven die in dit gebied liggen, krijgen door de herverkaveling grotere percelen met een regelmatigere vorm en een gunstigere ligging. Zo kunnen gebruikers en eigenaars hun percelen meer rendabel bewerken. Wij, de kleinere fruitboeren, die binnen de ruilverkaveling liggen, staan echter aan de klaagmuur. In de praktijk leidt de toepassing van de wettelijke procedures, die gelden bij herziening van ruilverkavelingen, voor fruittelers van: kersen, appelen, peren, klein fruit en wijnbouw vaak tot catastrofale gevolgen. De gemiddelde doorlooptijd van ruilverkavelingen bedraagt immers circa tien jaar. Pas na het verlijden van de akte weet je als eigenaar of pachter welke percelen aan jou worden toegewezen. Als fruitboer dien je tijdig nieuwe bomen of struiken te planten om toekomstige opbrengst te verzekeren. Zo heeft een appelboom pas opbrengst vanaf het derde jaar, met een opbrengstduur, die varieert tussen de 10 en 17 jaar. Bij kersenbomen en klein fruit duurt het zelfs nog wat langer. Het enige beroep dat ik kan instellen bij de vrederechter is een betwisting van de waarde van de grond die het ruilverkavelingcomité mij, ter vervanging, heeft toegekend en niet de toewijzing zelf. Recent hebben An Christiaens en Johan Sauwens bij Vlaams minister Joke Schauvliege nog gepleit voor een aanpassing van het Vlaamse decreet m.b.t. ruilverkavelingen, maar dergelijke herziening kan nog jaren op zich laten wachten.”

Francis Croes


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio