Subsidie voor dakisolatie en hoogstamfruit afgeschaft

Open VLD weigert te stemmen over meerjarenplan en begroting 2015

Print
Open VLD weigert te stemmen over meerjarenplan en begroting 2015

Foto: Francis Croes

Kortessem - Subsidie voor dakisolatie en hoogstamfruit afgeschaft De bespreking van het meerjarenplan 2015-2019 en het begrotingsbudget 2015 zorgde van bij aanvang van de gemeenteraad voor hoogoplopende discussies tussen de meerderheid (CD&V –N-VA) en de oppositie (Open VLD – SP.a). Open VLD vroeg tevergeefs om deze agendapunten uit te stellen naar de volgende gemeenteraad omwille van de eerder gemaakte rekenfout in de meerjarenplanning van circa 800.000 euro en volgens hen zitten er nog tal van andere onnauwkeurigheden in deze begrotingscijfers.

Schepen van financiën Ernest Eckelmans CD&V excuseerde zich voor de eerder gemaakte rekenfout maar ging niet in op de vraag om deze punten van de dagorde af te voeren. Vervolgens lichtte de schepen het gemeentelijk financieel meerjarenplan uitgebreid toe., waarbij hij de ‘fabeltjeskrant’ van de liberalen over de financiële toestand van de gemeente hekelde. Hij wees op de werkingssubsidies die de hogere overheid sterk heeft teruggeschroefd voor: onderwijs (2,24%), sport (5%), cultuur (4,74%), bibliotheek (4,74%) en gesco’s (5%). Ernest Eckelmans: “Verder stijgen de kosten voor brandweer de komende 2 jaar met ruim 600.000 euro en vallen de opbrengsten uit de aanvullende personenbelasting fors tegen. Waar financiën de opbrengst uit de personenbelasting voor 2014 nog geraamd had op 3.221.425 euro blijkt dit nu een groot stuk minder te zijn en mogen we de komende jaren zeker geen sterke groei verwachten. Volgens een recente brief van het Ministerie van financiën gaan de opbrengsten van de aanvullende personenbelasting in 2015 slechts 2.849.810 euro bedragen. De opbrengst uit deze personenbelasting wordt voor de komende 5 jaar gemiddeld geraamd op iets meer dan 3 miljoen euro.

*Investeringen beperkt

Wij hebben deze tegenvallers gecompenseerd met besparingen en onze geplande investeringen zijn dan ook miniem. De grootste investeringen voor 2015 zijn: de verdere ontwikkeling van KMO-zone Herbroek 395.000 euro, wegenis en riolering Herestraat 196.500 euro, ruilverkaveling Jesseren 145.875 euro, bouw nieuw chiroheem Guigoven 250.000 euro. In het meerjarenplan voor 2016 zijn nog voor circa 1 miljoen euro aan nieuwe investeringen voorzien.”

Aansluitend nam  Greg Claes Open VLD het woord. Volgens de gewezen schepen van financiën bevatten de begrotingscijfers nog tal van fouten. Hij noemde het meerjarenplan en de begroting het groot ‘Blunderboek’. Claes: “Zo werd na de correctie van de aanvankelijke rekenfout van 821.000 euro in de meerjarenplanning, de cijfers die voor 2015 zijn weergegeven niet aangepast aan deze correctie, wat zorgt voor een verschil van 160.000 euro. Verder heb ik vragen over de schrapping van 2 personeelsleden voor de uitbating van het containerpark vanaf 2017 en ben ik van mening dat je de inkomsten uit zonnepanelen in de meerjarenplanning onderschat.”  Toen de meerderheid de kritiek naast zich neerlegde stelde de fractieleidster van Open VLD Marie Paule Vandormael: “Onze  fractie weigert met dergelijke cijfers  aan de stemming rond de meerjarenplanning en het budget 2015 deel te nemen.”

*Subsidie dakisolatie afgeschaft

De oppositie had ook veel kritiek op de afschaffing, vanaf 1 juli 2015, van de gemeentelijke subsidie op dakisolatie. Open VLD en SP.a verweten de meerderheid een gebrek aan een duurzaam beleid. De gemeentelijke toelage voorzag tot op heden in een bedrag  van € 1/m² bij zelfplaatsing van de isolatie en € 2 /m² indien dit gebeurde door een erkende aannemer. Volgens schepen van milieu  Camille Cuyx  CD&V is deze gemeentelijke subsidie achterhaald en kunnen geïnteresseerden wel nog beroep op overheidssubsidie. 

*Subsidie hoogstam fruit afgeschaft

De subsidie van de gemeente van 35 euro per aangeplante hoogstamfruitboom van minimum 10 en maximum 25 aangeplante bomen wordt vanaf 1 april 2015 afgeschaft wat de oppositie andermaal deed steigeren. Hugo Philtjens Open VLD wees op het belang van dergelijk boomgaarden voor het Haspengouws landschap en het toerisme. Philtjens: “Na de geboortebomen worden nu ook de fruitbomen afgeschaft.”


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio