Anonieme brief waarschuwt voor rustverstoring buurt

Sportzaal scholencampus Vliermaalroot voortaan te huur

Print
Sportzaal scholencampus Vliermaalroot voortaan te huur

Foto: Francis Croes

Kortessem - De sportzaal van de gemeentelijke basisschool van Vliermaalroot kan voortaan ook worden gehuurd door burgers of verenigingen voor recreatieve en sportdoeleinden. Onlangs hield de school zelf met succes er hun grootouderfeest. Reservatie van de sportzaal dient te gebeuren bij de gemeentelijke ‘Uitdienst’, gelegen in de Pieter Geert Buckinxstraat achterkant openbare bibliotheek Kortessem. Activiteiten van de school zelf hebben steeds voorrang op huuraanvragen van particulieren en verenigingen. De huurkosten bedragen 5,5 euro per uur.

De huuropbrengst komt integraal ten goede van de plaatselijke schoolwerking. Tijdens schooluren wordt de sportzaal nooit verhuurd. De huurders mogen naschools enkel de sportzaal gebruiken en niet de aangrenzende lokalen. De deuren, die toegang geven tot de gangen en de klaslokalen worden, na de schooluren afgesloten. De sleutel van sportzaal dient te worden afgehaald en teruggebracht bij de conciërge van de school. De huurders moeten de sportzaal proper achterlaten. Bij nalatigheid worden de kosten van een eventuele kuis integraal verhaald op de huurder.

Rustverstoring buurt

Volgens Marie Paule Vandormael Open VLD gaat deze verhuring in tegen de algemeen gemeentelijke voorschriften van verhuur van gemeentelijke lokalen. Vandormael: “Noch de princiepbeslissing, noch het huishoudelijk reglement over het gebruik van deze sportzaal werden voor advies voorgelegd aan de schoolraad, de sportraad en het beheersorgaan van het gemeentelijk sportcentrum. Daarenboven beschikt Vliermaalroot over een Parochiaal Centrum dat kan gehuurd worden. Blijkbaar worden er, in de school van Vliermaalroot al langer feestjes en vergaderingen gehouden. Ik vrees dan dat de klachten van de buurt die er nu reeds zijn over het gebruik van het schoolgebouw na de uren: rustverstoring, nachtlawaai, brandende lichten, airconditioning ook ‘s nachts, …  nog verder zullen toenemen. Op de laatste gemeenteraad staafde Marie Paule Vandormael deze klachten van de buurt met een anonieme brief, die ze onlangs per pst had ontvangen.  VLD en SP.a  zijn ook niet akkoord met het feit dat de school zelf geen huurkosten voor het gebruik van de sportzaal na de schooluren. Zij noemen deze regelgeving discriminerend t.a.v. de andere gemeentelijke scholen. Vandormael: “De kleuterschool van Guigoven moet, voor haar turnlessen huurgelden betalen voor het gebruik van het  aangrenzend buurthuis Den Hamel.”

Schepen van onderwijs en  sport Peter Valkeneers N-VA weerlegt de kritiek die de oppositie uit op het huurreglement van de  sportzaal van de school van Vliermaalroot.  Valkeneers: “De sportzaal van de school is een wezenlijk onderdeel van de school en wordt aldus danig niet beheerd door de Kortessemse sportraad. De directie van de school heeft zich volledig akkoord verklaard met een verhuring van de sportzaal buiten de schooluren. Het zou jammer zijn om een zo waardevolle ruimte niet ter beschikking te stellen van de gemeenschap. Het schepencollege staat open voor elke klacht. Anonieme klachten zijn echter niet verifieerbaar.”


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio