© Francis Croes

Open VLD wil containerpark en vuilniszakken uit afvalfactuur

In een bijkomend agendapunt voor de gemeenteraad van nu vrijdag vraagt Open VLD bij monde van raadslid Philip Knapen om de afvalfactuur te verlichten door de extra aangerekende kosten van 10 euro voor het gebruik van het containerpark af te schaffen en de prijs van de huisvuilzakken uit de kohierbelasting van Limnet te halen zodat de bevolking op eigen behoefte vuilniszakken kan aankopen.

Francis Croes

van het containerpark, de fractie grofvuil die in de perscontainer wordt gestort sedert 2013 moet worden betaald, de gratis fracties zoals papier, hout, plastiek...een financieel voordeel zijn voor de gemeente en dat de meeste zelfstandigen hun eigen container huren, stellen wij voor om: vanaf 2015 de extra jaarlijkse kosten van 10 euro voor het containerpark af te schaffen en derhalve uit de factuur van Limbug.net te halen. Verder vragen we dat ook de zogenaamde gratis huisvuilzakken uit de belastingsretributie van Limburg.net worden gehaald. Laat de burger zelf beslissen hoeveel huisvuilzakken hij nodig heeft per jaar en haal de kostprijs voor de zogenaamde gratis huisvuilzakken uit de kohierbelasting van Limburg.net. Bovendien is het zo dat de meeste middenstanders deze huisvuilzakken niet nodig hebben, gezien zij beschikken over een gehuurde container en dat gezinnen die goed sorteren nu zitten met een overschot aan huisvuilzakken. Het feit dat tal van gezinnen hun "gratis" huisvuilzakken nog niet hebben afgehaald, bevestigt onze gedachten.”


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio