© Francis Croes

Maar schepen beweert dat weg net veel veiliger wordt

Philtjens: "Nieuw verkeersplateau in Lievehereboomstraat is onwettelijk"

Het onlangs aangelegde verkeersplateau in de Lieveheersboomstraat voldoet niet aan de wettelijke normen waaraan dergelijke verkeersplateaus moeten voldoen. Zo klaagt alleszins ex-burgemeester Hugo Philtjens (Open VLD) die op zijn minst een heraanleg vraagt en die zelfs de term 'levensgevaarlijk' in de mond neemt. Bij de meerderheid vallen ze zowat van hun stoel: "De weg wordt net een stuk veiliger voor fietsers en voetgangers", zegt schepen van Mobiliteit Camille Cuyx (CD&V).

Francis Croes

“In de Lievehereboomstraat geldt een snelheid van 70km/uur. Het nieuw verkeersplateau is gelegen op een afstand van ongeveer 40 meter van een volgende verhoging. Algemeen geldt, volgens de bestaande wetgeving, dat een verkeersplateau enkel mag aangelegd worden binnen de bebouwde kom of buiten de bebouwde kom op voorwaarde dat er een snelheidsbeperking geldt van 50km/uur", zegt Hugo Philtjens. "Ook moet er een minimumafstand van ongeveer 75 m van een ander verhoogde inrichting bewaard blijven. Aan deze twee voorwaarden voldoet de ligging van dit nieuw verkeersplateau niet. Deze toestand is levensgevaarlijk voor de weggebruiker en bij een verkeersongeval ter hoogte van bovenvermeld verkeersplateau kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld. Ik wens er aan toe te voegen dat de realisatie van dit verkeersplateau, zoals het er nu bijligt, zeer gevaarlijk is voor alle weggebruikers. Op minder dan 40 meter liggen nu 2 verkeersplateaus waarvan het nieuw plateau daarenboven werd aangelegd in de 70 km-zone. Onbegrijpelijk dat zo'n kostelijke zware en onwettelijke investering werd aangelegd op een weg, die enkel geldt voor ‘plaatselijk verkeer’.”

Camille Cuyx CD&V stelt dat het hier niet gaat over twee opeenvolgende verkeersplateaus. Cuyx: "De zogenaamde vroegere drempel is enkel een bestaande wegverhoging. Wat het nieuw recent aangelegd verkeersplateau betreft, is het zo dat de wegsignalisatie nog dient te worden aangepast zodat dit plateau komt te liggen binnen de 50 km-zone. Het nieuwe verkeersplateau zorgt er voor dat de weggebruikers zo in beide rijrichtingen hun snelheid zullen matigen, zodat de weg voor fietsers en voetgangers een stuk veiliger wordt.”


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio