© Francis Croes

Klaslokalen Vliermaalroot akoestisch verbeterd

Donderdag beëindigde Dox Acoustics NV uit Kapellen de akoestische werken die ze hebben uitgevoerd in de klaslokalen van de Trootrakkers in Vliermaalroot. Hierdoor kan er nu eindelijk op een normale en rustige manier worden lesgegeven. In het totaal werden 6 klaslokalen aan de plafonds voorzien van geluidabsorberende mousse matten of cilinders. Leerkrachten, directie en de schepen van onderwijs Peter Valkeneers (N-VA) zijn erg tevreden over de uitgevoerde werken en zeggen dat er vanaf maandag in normale omstandigheden kan worden lesgegeven. Leerkracht Linda: “Ik ben nu bezig met mijn klas terug in orde te zetten. Het is een enorme verbetering. Ik heb het meteen uitgeprobeerd. De nagalmgeluiden zijn verdwenen.

Francis Croes

In 2013, onmiddellijk na de in gebruik name van het nieuwe schoolgebouw in Vliermaalroot, kwamen er klachten van leraars en de directie van de school dat de akoestiek in de klaslokalen dusdanig slecht was dat een normale werking onmogelijk was. Het college van burgemeester en schepenen kaartte de problematiek onmiddellijk aan bij de architect. Schepen van Onderwijs Peter Valkeneers: “Bezoek ter plaatse met de directeur overtuigde ons onmiddellijk van de ernst van de toestand. Ten tijde van het bouwontwerp van de nieuwe school bestonden er nog geen sluitende wettelijke akoestische normen voor schoolgebouwen. Als college waren we het er over eens dat een lokaal, ten alle tijden, moet voldoen aan de eisen om er de geplande activiteiten te laten plaats vinden. In de schoollokalen van Vliermaalroot was toen behoorlijk lesgeven nagenoeg niet mogelijk. Wij hebben dan ook direct een akoestisch onderzoek bevolen. Dit onderzoek wees uit dat de nagalm-tijden in de klaslokalen van 43% tot 50 % boven de vereiste normen lagen. De architect bleek bereid om kosteloos een dossier samen te stellen teneinde het erg storend nagalmen van geluiden definitief weg te werken. Ondertussen waren er wel akoestische normen voor schoolgebouwen voor handen. Er werd meteen een aanbesteding uitgeschreven om de nodige werken te laten uitvoeren. Deze aanbesteding ging naar de firma Dox Acoustics nv uit Kapellen voor de prijs van 24.756,23 euro BTW-inclusief. De werken werden nu, tijdens de herfstvakantie van 27 oktober tot 31 oktober, uitgevoerd zodat het lesgeven hierdoor niet zou verstoord geraken. Er werd een bijzonder bestek opgesteld voor de keuze van de te gebruiken materialen.

Dave Adriaensen die de plaatsing in onderaanneming voor Dox Acoustics uitvoerde: “Uit onze metingen, na de werken, blijkt dat we erg goed geslaagd zijn in ons opzet en dat de vereiste normen zo goed als bereikt zijn. Bij nieuwbouwprojecten werken we meestal met plafondtegels van geluidabsorberende mousse. In functie van de esthetiek werd hier in Vliermaalroot in de klaslokalen gewerkt met twee soorten akoestische baffles: moussecilinders en of hangende rechthoekige mousematten. Per klaslokaal gaat het over circa 45 elementen, die in de plafonds werden gehecht. Deze materialen mogen nooit dicht geverfd worden omdat hierdoor de akoestische kwaliteit zou verminderen. De akoestische materialen werden zodanig opgehangen dat zij de lichtstraling van de lampen in de lokalen en de sensoren niet zouden verhinderen of storen.”

Eerste schapen Luc Dullaers (N-VA): “Het gemeentebestuur betaalt integraal deze akoestische werken omdat er in het aanvankelijk bouwdossier geen subsidie voor akoestische maatregelen waren voorzien. Een bijkomende onvoorziene uitgave van 24.756,23 euro is natuurlijk niet prettig als je al met een lege kas zit en hierdoor je als bestuur een extra gat krijgt in de gemeentelijke meerjarenbegroting. Het was voor de kinderen en het onderwijzend personeel echter onverantwoord om in deze omstandigheden verder les te geven.”


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio