Extra coronasteun voor al de Lanakense basisscholen

Print
Extra coronasteun voor al de Lanakense basisscholen

Foto: eva

Lanaken - Het gemeentebestuur van Lanaken biedt al de lagere- en kleuterscholen - ongeacht het net - extra coronasteun aan. Gehoopt wordt dat alle kinderen na de crisis op een vlotte manier weer les kunnen volgen en extra ondersteuning krijgen als dat nodig is.

Vanaf het begin van de zogenaamde 'lockdown' werden ook in Lanaken al de scholen gesloten. In eerste instantie beperkte het gemeentebestuur zich tot het monitoren van de online teaching door laptops ter beschikking te stellen aan kinderen die er geen hadden. De gemeente kocht een aantal laptops en deed een oproep aan bedrijven om laptops te schenken.

Alle onderwijsnetten - gemeentelijk, vrij en gemeenschaps - hebben in Lanaken een manier gevonden om de opstart uit te rollen. De gemeenteschool in Rekem en het gemeenschapsonderwijs zijn dadelijk begonnen met een aanbod voor het eerste, tweede en zesde leerjaar. De katholieke scholen kozen ervoor om geleidelijk te starten met het zesde leerjaar en na evaluatie ook de andere leerjaren. Aan de scholen werd toen ook gevraagd om de eventuele nood aan extra ruimte en personeelsondersteuning te melden aan de gemeente.

Schepen van onderwijs Christel Gorissen: “We hebben getracht om een aanbod op maat te maken. Het GO-onderwijs gaf aan dat ze het meest geholpen is met het vermeerderen van uren van de medewerker die instaat voor de buitenschoolse opvang. Voor he vrij onderwijs deed de gemeente het aanbod om de buitenschoolse opvang over te nemen en dit - indien mogelijk - in de school te organiseren. Zo kunnen de kinderen in hun bubbel blijven en kan het personeel, dat normaal de buitenschoolse opvang verzorgt ingezet worden tijdens de schooluren. Voor de school van Rekem en Veldwezelt die zelf geen buitenschoolse opvang organiseren voorzien we thans opvang in de buitenschoolse kinderopvang van de gemeentelijke Villa Kakelbont.”

De directies van de vrije scholen gaven ook aan dat zij voorlopig zelf goed konden voorzien in hun behoeften en dat zij pas ondersteuning zouden nodig hebben als ze met het eerste en tweede leerjaar opstarten. Dan wordt opnieuw bekeken wat de gemeente kan doen om dit te helpen realiseren. Alleszins kan de gemeente waar nodig ruimten in de ontmoetingscentra aanbieden en extra logistieke en personele ondersteuning uitwerken.

Burgemeester Marino Keulen: "Al de scholen stonden ook voor heel wat onvoorziene uitgaven zoals de aankoop van stickers met pictogrammen, tape om lijnen te trekken, plastiek, ontsmettingsmiddelen, plexiglas... Hiervoor voorziet de gemeente een extra budget van € 10.000."

Schepen Christel Gorissen: “We zijn er ons ten slotte van bewust dat de invloed van de lockdown op kinderen zwaar kan wegen, zeker op kinderen die het voor de crisis al moeilijk hadden. Niemand weet wat een lange onderbreking in het midden van het schooljaar veroorzaakt. De zwakste leerlingen hebben het meest baat bij les in de klas. De vrees is dan ook dat de schoolvrije periode de kloof nog vergroot omdat kansrijke ouders vaak zelf onderwijs zoeken. Daarom hebben we beslist dat we ons willen inzetten om in Lanaken een summer school te organiseren. Daarvoor gaan we samenwerken met alle scholen. Het concept zal eruit bestaan dat schoolse leerstof, gecombineerd met ontspannende activiteiten,  liefst per leerjaar aangeboden wordt. Hiervoor is € 12.000 gereserveerd.”

 

 

 


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio