Steeds meer en meer klachten en meldingen over zwerfvuil en slecht onderhoud

Print
Steeds meer en meer klachten en meldingen over zwerfvuil en slecht onderhoud

Foto: eva

Lanaken - Het gemeentebestuur ontvangt steeds meer en meer klachten en meldingen over zwerfvuil, defecte straatverlichting, beschadigde stoepen en wegen en gebrekkig onderhoud van bermen. In 2019 ging het om een record aantal van 1.745: ruim 300 meer dan in 2018.

"Het is inderdaad een opvallende stijging" bekent schepen van openbare werken en patrimonium Peter Verheyen. Tijdens de laatste digitale gemeenteraad gaf hij aan zijn collega-raadsleden een overzicht van de cijfers van dee laatste vijf jaar.

"In 2015 ontvingen we 1.433 klachten en meldingen, het jaar nadien 1.413, in 2017 daalde het cijfer tot 1.370 om in 2018 weer te stijgen tot 1.428 en vorig jaar naar een record aantal van 1.745. Het grootst aantal meldingen (290) ging over defecte straatverlichting, gevolgd door klachten over zwerfvuil (242) en evenveel over het onderhoud van groenvoorzieningen. Ook klachten over het verkeer (147), gebrekkige stoepen (125), beschadigde wegen (100) en problemen met de riolering (83) zijn uitschieters" aldus Verheyen.

"We stellen vast dat onze inwoners stilaan ook gewoon worden aan meldingen via e-mail, het web-formulier en de app, terwijl het gebruik van de meldingskaart jaarlijks afneemt. Van al de meldingen kwamen er vorig jaar 1.372 van onze burgers en 279 van de gemeenschapswachten. 99 procent ervan werd met succes afgehandeld" besluit de schepen.
 


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio