Regionaal Landschap gaat op zoek naar de grauwe kiekendief

Print
Regionaal Landschap gaat op zoek naar de grauwe kiekendief

Foto: eva

Riemst - Het Regionaal Landschap Zuid-Hageland, met thuishaven in Tienen, heeft zopas van de gemeente de toestemming gekregen om van begin april tot eind juli in het ruilverkavelingsgebied tellingen uit te voeren naar de aanwezigheid van een zeldzame roofvogel: de grauwe kiekendief.

Het project van het Regionaal Landschap Zuid-Hageland kadert in het zogenaamde 'Plan Kiekendief' dat de grauwe kiekendief weer aan het broeden wil krijgen in de Vlaamse Leemstreek. Deze havikachtige roofvogel is immers een erg zeldzame broedvogel geworden in ons land. Het blauwgrijze mannetje wordt max. 40cm groot, het bruinere vrouwtje is 5cm groter. De vogel overwintert in Afrika maar broedt in het voorjaar in Europa. Dat doet hij in grondnesten, vooral in akker- en weilanden.

Begin 2017 sloegen zes partners de handen in elkaar om meer leefgebied en draagvlak voor de Grauwe Kiekendief in de Leemstreek te realiseren: Agentschap Natuur en Bos, Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren, Regionaal Landschap Zuid-Hageland, Grauwe Kiekendief  - Kenniscentrum akkervogels, Vlaamse Landmaatschappij, Werkgroep Grauwe Gors. Samen met de plaatselijke landbouwers creëren ze nieuw leefgebied voor de zeldzame roofvogel in de open akkerplateaus in de Vlaamse Leemstreek. Die strekken zich uit van Bierbeek in Vlaams Brabant tot Riemst. Bedoeling is om hier een tiental koppels aan het broeden te krijgen tegen 2021. Daarvoor werden in Riemst overeenkomsten afgesloten met een aantal landbouwers die ruim 8 ha afwisselend met twee teelten inzaaien om insecten en ongedierte aan te trekken waarop de vogels kunnen jagen. Een en ander wordt gefinancierd door Vlaanderen en Europa. 

Regionaal Landschap gaat de komende vier maanden via het Meetnet Agrarische Soorten (MAS) op geregelde tijdstippen telllingen uitvoeren. Gelijktijdig met de  inventarisatie van de grauwe kiekendief gebeurt er ook een muizenmonitoring in het gebied. Naast Riemst worden er ook tellingen uitgevoerd in Tongeren, Heers en Gingelom.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio