Positieve berichten in coronatijden

Print
Positieve berichten in coronatijden

Foto: eva

Riemst - Het moet niet altijd negatief en dramatisch nieuws zijn ondanks de voortdurende dreiging van het coronavirus en de gevolgen ervan op de samenleving. In Riemst sprokkelden we enkele positieve nieuwtjes m.b.t. de huidige crisis.

"De twee woonzorgcentra in onze gemeente - Eyckendael in Riemst-centrum en Elckerlyck in Millen, waarin samen enkele honderden senioren verblijven - zijn gelukkig nog steeds coronavirusvri. Dat komt in de eerste plaats omdat de overheidsmaatregelen er strikt opgevolgd worden" vertelt Anja Theunissen, diensthoofd OCMW en lid van het Riemstse permanente crisiscentrum.

"Verder zijn er tot nog toe geen extra vragen naar hulp binnengekomen bij de plaatselijke Voedselbank. Uit veiligheids- en gezonheidsoverwegingen gebeurt de bedeling van de voedselpakketten voortaan echter niet meer door de veelal oudere vrijwilligers maar door het OCMW-personeel zelf" zegt ze.

"Ook vermeldenswaard is beslist dat er zich op dit ogenblik al een 70-tal vrijwilligers spontaan hebben gemeld om 'bij te springen' waar er nood of behoefte is" zegt burgemeester Mark Vos. "Ze worden ingeschakeld zodra er zich een noodsituatie voordoet. Ook werd er in de cafetaria van ontmoetingscentrum 't Paenhuys een zogenaamd 'triagecentrum' ingericht en in gereedheid gebracht om eventuele patiënten met coronaverschijnselen op te vangen, zodat deze niet in de wachtkamers van de huisartsen terechtkomen. Het centrum zal pas operationeel worden zodra de centra in Tongeren en vervolgens in Bilzen de toestroom aan zieken niet meer aan kunnen. Het zal volgens een beurtrol bemand worden door lokale artsen."

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio