“Niets doen is een misdaad”

Print
Gingelom - Vorige week beslistte de OCMW-Raad om positief te reageren op de oproep van staatssecretaris Franken om in verhouding bij te dragen aan een oplossing voor de massale toestroom van politieke vluchtelingen.

"Als België voor de opvang van 15.000 politieke vluchtelingen moet zorgen, dan moet ook Gingelom 3 à 4 gezinnen onderdak kunnen geven en na hun erkenning verder begeleiden naar werk, naar een school, naar de taalles”, aldus voorzitter Gui Abrahams (sp.a). “Die mensen komen uit een oorlogshel en we hebben de morele plicht hen te helpen. Syrische vluchtelingen afschilderen als hulpeloze, ongeschoolde wezens, enkel uit op leefloon, is crimineel. Het gaat meestal om gekwalificeerde mensen, op de vlucht voor hun leven. Het is vandaag bon ton om alle vluchtelingen als profiteurs te bestempelen en te zeggen dat ons dat nogal wat gaat kosten. Dat is ongegrond. De grote budgetten in de Sociale Zekerheid zitten bij de Pensioenen en bij de Werkloosheid, en daar maken nieuwkomers geen aanspraak op. Het is geen budgettaire maar een morele kwestie. Voor de opvang in Gingelom is er helemaal geen meerkost. Wij ontvangen 40 euro per dag en per vluchteling en komen met deze toelage ruimschoots toe om voor die mensen hun eten te zorgen, hun onderdak en de noodzakelijke gezondheidszorg. Zij hebben trouwens tijdens de erkenningsprocedure geen recht op een leefloon en moeten na hun erkenning binnen de 2 maanden het pand, door het OCMW gehuurd, verlaten.”

 


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio