Gemeenteraad: ocmw en gemeente integreren op korte termijn

Print
Gemeenteraad: ocmw en gemeente integreren op korte termijn

Foto: Erwin Reyskens

Gingelom - De raad keurde de plannen, het bestek en de raming goed voor de integratie van het ocmw in de gemeente. De kostprijs wordt geschat op 369.509 euro.

Het ocmw-gebouw dat rond 1 januari komt leeg te staan zal dan worden gebruikt door de wijkdienst van de politie en door het consultatiebureau van Kind & Gezin. In het gemeentehuis komen 3 zogenaamde front-officediensten. Die zouden tegen 28 februari klaar moeten zijn. Het gaat om de cellen ‘Informatie en Burgerzaken’, de cel ‘Wonen en Leven’ en de cel ‘Welzijn’. De cel ‘infrastructuur’ verhuist naar de gemeentelijke werkplaats in de KMO-zone. Aan de achterkant van het gemeentehuis wordt een nieuwbouw bijgezet, die vooral facilitaire ruimtes zal bevatten (keuken, refter, bergingen, sanitair, vergaderzaal). De binnenwerken zullen zo veel mogelijk in eigen beheer worden uitgevoerd door de eigen technische dienst. Eerder vond er al een integratie plaats tussen de financiële diensten van gemeente en ocmw, bestaat er nu al één gezamenlijke dienst voor ICT en preventie en is er een sterke samenwerking tussen de personeelsdiensten en de technische dienst. Er is ook nu reeds een gezamenlijk managementteam. Toch is er ook inhoudelijk nog werk aan de winkel zoals bijvoorbeeld de afstemming van de openingsuren, het arbeidsreglement en rechtspositieregeling van het personeel, de opmaak van een nieuwe huisstijl,…


Kristof Schiepers (Open Vld) uitte deze zitting kritiek op de manier waarop het gemeentelijk onderwijs werd overgedragen aan het GO!. “U heeft toen beloofd dat er geen veranderingen zouden komen, nu 1 jaar later zien we belangrijke gevolgen”, zei hij. “Verenigingen kunnen niet meer terecht in schoolgebouwen, de tarieven voor maaltijden zijn gestegen, de voor- en naschoolse opvang werd duurder en de lessen eindigen al om 15.10 uur. Dit heeft een grote impact op jonge werkende gezinnen en hun budget.”  “De veranderingen hebben te maken met financiën”, reageerde Annick Princen, schepen van Onderwijs. “Tarieven opvang zijn niet verhoogd, enkel worden de afspraken strikter toegepast. De schoolraden hebben het einduur van de lessen mee beslist, daarin zijn ook de ouders vertegenwoordigd.” “De overdracht is naadloos verlopen maar, je kan ons niet in de schoenen schuiven wat directies autonoom mogen beslissen. Nergens is de overgang met minder turbulentie verlopen dan in onze gemeente”, meenden Charly Moyaerts en Gui Abrahams.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio