© Erwin Reyskens

Jeugdverenigingen kreunen onder de hogere huurprijs voor lokalen

Het gaat niet goed met de jeugdverenigingen in Gingelom. Nu het gemeentelijk onderwijs is overgeheveld naar het GO!-net en de schoolgebouwen in erfpacht werden gegeven aan Scholengroep 13, betalen ze aanzienlijk meer huur voor de lokalen die voordien door de gemeente goedkoop ter beschikking werden gesteld. Om niet in financiële moeilijkheden te geraken, overwegen een aantal verenigingen uit te wijken naar buurgemeenten of zelfs te stoppen.

Erwin Reyskens

“Wij zijn een kleine vereniging met 30 leden, waarvan de helft deel uit maakt van het kinderkoor, de andere helft van het jongerenkoor”, zegt Jos Wolfs van ‘De Stepszangertjes’. “We vieren dit jaar ons 30-jarig jubileum, bijna heel die tijd mochten we voor onze repetities gratis gebruik maken van een lokaal in de school in Montenaken. Nu zouden we 27 euro per week huur moeten betalen. Dat kunnen we niet opbrengen. We willen ons lidgeld van 30 euro per jaar niet opdrijven. We hebben maar 2 concertjes per jaar, en daar halen we geen grote winst uit, net zo min als uit wafelverkoop. Voor ons jaarlijks zangkamp in Rillaar konden we gratis gebruik maken van de gemeentelijke schoolbus, nu betalen we 1200 euro. We kunnen voorlopig terecht in het cafetaria van WZC Ocura voor 25 euro/maand, maar dat is zeer tijdelijk. We onderzoeken nu of we iets betaalbaars kunnen vinden in Landen, zo niet dan moeten we noodgedwongen opdoeken.”

Ook Fien Putzeys van Diamonds in Mielen maakt zich zorgen. Haar dansgroep groeide op enkele jaren uit tot een van de populairste jeugdverenigingen met ruim 130 leden. Zij gebruiken de school in Mielen ongeveer 11 uur per week. “Vorig jaar betaalden we 486 euro huur voor een heel jaar, aan het nieuwe tarief wordt dat 2551 euro en daar komt nog eens 115 euro verplichte verzekering bij. Voor ons danskamp in de zomer betaalden we 25 euro huur voor een hele week, nu 450 euro. We hebben ons lidgeld al laten stijgen van 40 euro per semester naar 55 euro, maar meer kunnen we niet vragen. Desondanks maak ik me grote zorgen, want naast de huur hebben we nog andere kosten: kledij voor onze optredens, bijscholing voor de lesgevers, administratie, flyers… Alle kosten volledig doorrekenen aan de ouders wordt heel duur, maar ik vrees dat we het anders op termijn niet kunnen volhouden. Ik ben vooral ongelukkig over de slechte communicatie met de gemeente. In juni werd ons nog gezegd dat er niets zou veranderen, in september horen we dan dat de prijzen worden verviervoudigd.”

Gert Houbey (CD&V) heeft ook vastgesteld dat de tarieven voor het gebruik van lokalen door verenigingen drastisch zijn verhoogd. “Ook Voor het consultatiebureau Kind & Gezin in Mielen wordt het tarief voor een kwartaal verhoogd van 300 euro naar 750 euro en is de schoonmaak nu niet meer inbegrepen. Het gemeentebestuur heeft nooit in geïnvesteerd in betaalbare ontmoetingsruimten omdat verenigingen konden gebruik maken van de schoollokalen en nu zitten we met een groot probleem. Ik stel ook vast dat de oudercomités en de Haspengouwse academie wél gratis gebruik mogen maken van de schoolgebouwen en Cultuurhuis Den Dries. Op die manier ontstaat er een grote ongelijkheid tussen groepen van mensen die in Gingelom initiatief nemen.”

“De tarieven die het Go! aanrekent weerspiegelen de reële kostprijs”, zegt Annick Princen, schepen van Onderwijs en Jeugd. “We hebben in de Jeugdraad afgesproken dat we na een jaar evalueren en dan zien of we de prijs voor energie enigszins kunnen laten zakken, maar er zal niet veel ruimte zijn.”

Erwin REYSKENS


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio