© Dirk Roefflaer

Patrick leenders is N-VA-fractieleider

Patrick Leenders is de nieuwe voorzitter van de NVA-fractie in de Tongerse gemeenteraad.

dirk roefflaer

Bij aanvang van de zitting van de gemeenteraad van 24/11 heeft Mark Vanherf een verklaring afgelegd dat hij om persoonlijke redenen zijn functie van voorzitter van de N-VA-fractie met onmiddellijke ingang neerlegt. De N-VA-fractie heeft nadien Patrick Leenders aangesteld als nieuwe fractievoorzitter. Patrick Leenders is advocaat in Tongeren. Het bestuur van N-VA, afdeling Tongeren, heeft op 25/11 in spoedvergadering de voordracht van Patrick Leenders als nieuwe fractieleider goedgekeurd.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio