© Dirk Roefflaer

Minister Vandeurzen te gast

Dinsdagavond was minister Jo Vandeurzen te gast in café Majestic op de Grote Markt. Hij kwam er het regeerakkoord toelichten tijdens een infomoment van de Tongerse CD&V-afdeling. Schepen Jos Schouterden (Onderwijs) mocht vooraf uitleg geven over het gemeentelijk onderwijs.

dirk roefflaer

De minister gaf tekst en uitleg over de regeringsformaties op Vlaams- en Federaal niveau. De schepen overliep de recente realisaties in de drie gemeentelijke basisscholen Henis, Mal en Vreren: De rationalisatie van het busvervoer, de aanstelling van onderwijsambtenaar Katrien Brepoels, de toetreding tot de scholengemeenschap ZOL, het beleidscontract met het CLB GO dat halfjaarlijks wordt geëvalueerd, de afbouw van GBS ’t pomphuisje in Nerem en de verhuis van de buitenschoolse kinderopvang van Vreren en de nieuwbouw voor GBS De Herik in Henis. De schepen verkondigde dat hij contacten gaat leggen met alle Tongerse scholen, over de netten heen, om te komen tot een nieuwe visie rond onderwijs in de stad.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio