Stel niet dringende afspraken bij de gemeentelijke diensten uit

Print
Ham - De gemeentelijke administratieve dienstverlening blijft verzekerd voor dringende of noodzakelijke diensten. Is het niet dringend, kom dan niet langs. Maak vooraf een telefonische afspraak via 013 61 10 00. Het online afsprakensysteem werd immers tijdelijk offline gehaald.

Bezoekers moeten zich voortaan ook aanmelden via de parlofoon. Enkel wie een afspraak maakte of wie zijn/haar budgetmeter moet opladen, wordt binnengelaten.

Maak zeker maximaal gebruik van digitale hulpmiddelen zoals e-mail, het e-loket of telefonisch contact.

Deze maatregelen blijven voorlopig van kracht t.e.m. 3 april.

-Aanvraag via mail naar burgerzaken@ham.be 

Alle aanvragen van attesten en uittreksels;
Vreemdelingendossiers.

-Aanvraag online

Alle aanvragen van attesten en uittreksels;
Uittreksel strafregister;
Adreswijzigingen (enkel aangiftes);
Aanvragen pin- en puk-codes.

-Dringende dienstverlening

Aangifte overlijden (wordt al per mail gedaan – begrafenisondernemers zijn al gemaild);
Rijbewijzen in uitzonderlijke gevallen;
Enkel in geval van hoog zwangerschap: erkenning voor geboorte;
Identiteitskaarten en verblijfskaarten aanvraag en activatie, enkel bij verval kaart binnen de maand of bij verlies/diefstal.

-Niet dringende dienstverlening (stel je bezoek hiervoor uit)

Adreswijzigingen afhandeling (aanpassing identiteitsdocumenten);
Afhalen pin- en puk-codes;
Reistoelatingen voor minderjarigen (reizen nu toch afgeraden);
Reispassen (levering reispas op 5 dagen mogelijk – reizen nu toch afgeraden – dus voor reizen in mei of later heeft men nog voldoende tijd);
Kids-ID aanvragen en/of afhalen;
Laatste wilsbeschikking of wilsverklaring euthanasie registreren;
Wettelijk samenwonen aangifte of beëindigen;
Aangifte huwelijk;
Aanvraag Belgische nationaliteit;
Stempelformulieren.

Ontdek alle formulieren en online mogelijkheden op www.ham.be.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio