Open Gebedshuizendag

Print
Ham - Om dialoog en respect tussen de verschillende geloofsgemeenschappen te bevorderen, organiseren verschillende Limburgse gemeentebesturen samen met het Agentschap Integratie en Inburgering op 5 mei een Open Gebedshuizendag. In Ham staat de gerestaureerde kerk van Oostham centraal.

Vooral de geschiedkundige waarde van het gebouw wordt belicht. De toren, die gebouwd werd tijdens het laatste kwart van de 10de eeuw, is de oudste van het land. De kerk bezit een indrukwekkende, 15de en 16de-eeuwse beeldenschat die tot het historisch kunstpatrimonium behoort.

Heemkunde Ham organiseert op 5 mei rondleidingen in de kerk en het Monumentenpark. Een orgelist zal kerkmuziek spelen. De kerk is die namiddag toegankelijk van 14.00 tot 18.00 uur.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio