Handelaars kunnen plaats maken voor klanten door eigen auto uit centrum te laten

Strategisch Commercieel Plan voor Landen

Print
Strategisch Commercieel Plan voor Landen

Een drukke Stationsstraat Foto: Dirk Lambrechts

Landen - Na een Detailhandelsplan van 2013 is er nu een Strategisch Commercieel Plan waarbij een strategische visie is uitgewerkt door de handelaars en de firma City D. Het is opnieuw de bedoeling om het handelscentrum rond de Stationsstraat nieuw leven in te blazen.

In 2013 is een Detailhandelsplan opgemaakt. Daarin staat er een kernwinkelgebied en de noden van de detailhandel in Landen. De dienst lokale economie gebruikte dat plan  als richtlijn om acties te organiseren en subsidiemogelijkheden te benutten.

Burgemeester Iris Vander Schelde (Open VLD), bevoegd voor Lokale Economie: “Om verder te bouwen op het Detailhandelsplan hebben wij een Strategisch Commercieel Plan opgemaakt. De handelaars zijn bij dit plan betrokken via de vzw Landen Leeft. Met een aantal concrete acties willen we het handelscentrum opwaarderen en nieuw leven inblazen. De leidraad hierbij is de globale strategische visie, uitgewerkt door de stuurgroep, de handelaars en de firma City D.”

“De eerste actie waaraan we nu werken is een sensibiliseringsactie ‘Ik maak plaats voor mijn klant’ waarbij we de handelaars en hun personeel aansporen niet in het kernwinkelgebied te parkeren en zo plaats te laten voor de klanten. Ook de aankoop van een geschenkbonnenautomaat kadert in het plan,” zegt de burgemeester.

De derde grote actie is de wedstrijd ‘Wie Landt in Landen’, waarbij aan drie startende ondernemers de mogelijkheid krijgen geboden om met hulp van de stad een jaar lang een nieuwe zaak op te starten met een minimum aan kosten. De drie winnaars zullen ondersteuning krijgen van CityD, Unizo en het stadsbestuur. De bedoeling is om de leegstand in het handelscentrum tegen te gaan.

De opmaak van het Strategisch Commercieel Plan is voor de helft gesubsidieerd door het provinciebestuur van Vlaams-Brabant.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio