Vlaamse regering geeft steun voor fietsinfrastructuur in Kruisboomstraat

Print
Landen - Vlaams minister van Mobiliteit, Ben Weyts, investeert via dat Fietsfonds ruim 1,2 miljoen euro in nieuwe lokale fietsinfrastructuur in Vlaams-Brabant. 67.602,65 euro daarvan gaat naar de Kruisboomstraat in Overwinden.

Met 103 miljoen euro in 2017 steeg het investeringsbudget van de Vlaamse overheid voor de fiets naar een historisch hoog bedrag. In 2018 ambieert minister Weyts zelfs 110 miljoen euro aan nieuwe fietsinvesteringen langs gewestwegen. Weyts: “Ik hoop dat deze investeringen in 2018 ook als inspiratie dienen voor steden en gemeenten bij de opmaak van partijprogramma’s en lokale bestuursakkoorden. Net daarom steunen wij via het fietsfonds ook resoluut die gemeenten die investeren in lokale fietswegen die deel uitmaken van een fietsnetwerk dat de eigen gemeentegrenzen overstijgt.” Weyts investeert via dat Fietsfonds ruim 1,2 miljoen euro in nieuwe lokale fietsinfrastructuur. Samen met de provincie en de gemeenten zelf levert dat een investering van 2.1 miljoen euro lokale projecten in onze provincie.

De helft van alle verplaatsingen die Vlamingen maken bedraagt 5 kilometer of minder, maar toch kiezen we nog te weinig voor de fiets. Minister Weyts ambieert om, na de 103 miljoen euro in 2017, 110 miljoen euro aan nieuwe Vlaamse fietsinvesteringen vast te leggen in 2018. Weyts hoopt dan ook dat deze Vlaamse fietsinvesteringen inspirerend werken voor de lokale besturen. Zij kunnen via het fietsfonds middelen krijgen voor lokale fietswegen die deel uitmaken van een fietsnetwerk dat de eigen gemeentegrenzen overstijgt. De Vlaamse overheid financiert samen met de provincie 80% en in sommige gevallen zelfs 100% van de totale investeringskost. Het resterende bedrag wordt door de gemeenten bijgepast.

Fietsen in Vlaams-Brabant wordt aantrekkelijker door gericht te investeren in vlotte en veilige verbindingen voor fietsers. Vanuit het Fietsfonds maakt de Vlaamse minister voor Mobiliteit nu 1.2 miljoen euro vrij voor acht fietsinfrastructuurprojecten langs Vlaams-Brabantse wegen. Werken aan de fietsweg zijn er onder meer in Landen in de Kruisboomstraat en in Asse aan de spoorwegroute.

 

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio