Gemeenteraad

Grondinname nodig voor fietspad aan het project Leenhaag

Print
Zoutleeuw - Op dinsdag 22 november vindt er om 20 uur een gemeenteraad plaats. Op de agenda staat onder meer de verwerving van een stuk grond, nodig voor het project Leenhaag.

Er is een grondinname nodig voor de bouw van een pompput enerzijds en voor de aanleg van het fietspad anderzijds. Het betreft een perceel grond van  21,54 are, gedeeltelijk gelegen in de woonzone en gedeeltelijk in agrarisch gebied. De onderhandelingen tot minnelijke verwerving gebeuren door Aquafin via de dienstenovereenkomst die de stad heeft afgesloten voor dit project. Het college zal voorstellen om principieel akkoord te gaan met de verwerving van het perceel grond.

Ook op de agenda: mededeling van de verslagen van de bestuursvergaderingen van de bib, van de seniorenraad en de cultuurraad. Voor de kerkfabriek van Hogen staan enkele budgetwijzigingen van 2016 en het budget voor 2017 op de agenda. Voor Hofheide wordt er een gemeentelijk afgevaardigde aangeduid.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio