Gemeenteraad

Schepencollege vraagt gunstig advies over samenvoeging parochies Booienhoven en Zoutleeuw

Tijdens de gemeenteraad van dinsdag 24 november vraagt het schepencollege aan de raadsleden om gunstig advies te geven over de samenvoeging van de parochies Booienhoven en Zoutleeuw.

Dirk Lambrechts

Vanuit de kerk en pastorale realiteit wordt de problematiek erkend van de versnippering van pastorale zorg en het steeds kleiner worden van het aantal vitale geloofsgemeenschappen. Veel parochies kunnen niet meer het volledige pakket pastorale zorg aanbieden.

Het wordt steeds moeilijker structuren te bemannen en de nodige vrijwilligers te vinden. De schaarste aan financiële en personeel dwingt tot een meer gerichtere inzet in functie van duidelijke, pastorale prioriteiten. Er moeten pastorale keuzes gemaakt worden, zowel inhoudelijk als organisatorisch.

In het licht van de conceptnota "Toekomst van de Vlaamse Parochiekerk" van de centrale kerkraad van Zoutleeuw van januari 20l3, het kerkenplan en het goedgekeurde pastorieënplan werd een eerste stap gezet in de vereenvoudiging van de parochiale structuren op het grondgebied van Zoutleeuw. Het aartsbisdom heeft op aansturen van de centrale kerkraad een verzoek tot samenvoeging ingediend van de parochies Booienhoven en Zoutleeuw. De gemeenteraad moet hierover advies verlenen.

Er staan vijftien punten op de agenda van de gemeenteraad waaronder waar onder verschillende budgetwijzigingen binnen de kerkbesturen.

Wanneer: dinsdag 24 november om 20 uur

Waar: raadzaal gemeentehuis

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio