© Vlaamse gemeenschap

Landschapsbeheersplan 'de omgeving van de abdij van Herkenrode' is goedgekeurd.

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, heeft het landschapsbeheersplan 'De omgeving van de abdij van Herkenrode' goedgekeurd.Het landschapsdecreet voorziet in de mogelijkheid om voor beschermde landschappen een landschapsbeheersplan op te stellen. Dat beheersplan legt in detail de acties vast die noodzakelijk zijn voor een gepast beheer van de erfgoedwaarden en kenmerken van het beschermde landschap en dit voor een periode van 27 jaar.

Dirk Jacobs

De voormalige abdij van Herkenrode te Hasselt is samen met de omgeving rond de abdij beschermd sinds 5 december 1974. De omgeving werd begin jaren zeventig namelijk bedreigd omdat men toen de Demer wilde rechttrekken. Herkenrode was het hart van de provincie Limburg. De omgeving is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van de abdij. Het beschermde landschap waarin de voormalige abdij van Herkenrode is gelegen, bleef een gaaf bewaard, samenhangend landgoedcomplex dat zich uitstrekt tussen lager gelegen beemden, hoger gelegen landerijen en er tussen gemengd loofbos. Er is een hoge concentratie aan landschappelijke elementen. Naast de historische bebouwing zijn de voornaamste landschappelijke elementen: Het Engels park, de beemden en vloeiweiden, de uitgestrekte open akkers, boomgaarden en de monumentale toegangsdreef met zijdreven en bos. Uniek aan het park is dat het een waardevolle stinsenflora bezit. Stinsenplanten zijn verwilderde sierplanten, meestal exoten. Deze planten horen thuis op oude buitenplaatsen en op de oude 'stinsen' of landhuizen. Zij zijn daar al eeuwen geleden geplant. Ook kenmerkend voor en bijzonder aan de voormalige abdijtuin van Herkenrode is het jaarlijkse tapijt van sneeuwklokjes en bosanemonen in het voorjaar. Het beheersplan versterkt de aanwezige landschapskarakteristieken en vergroot op termijn het belevingscontrast met de omgeving. Landschapsrelicten nemen hier een belangrijke rol in en worden zoveel mogelijk onder traditioneel beheer gesteld.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio