Schade aan fruitteelt

Tijdens het onweer van donderdag 13 augustus 2015 heeft de hagel schade aangericht in de fruitplantages. Mogelijk is ook de grote hitte in juli en augustus oorzaak van schade in de fruitteelt (zonnebrand).

Dirk Huybrechts

De gemeente Nieuwerkerken organiseert een plaatsbezoek aan de getroffen percelen op haar grondgebied, met de schattingscommissie op maandag 31 augustus 2015 vanaf 8u30 om de schade vast te stellen. Fruittelers die schade aan hun teelten willen laten vaststellen, kunnen daarvoor een schriftelijke aanvraag indienen door middel van een modelformulier te verkrijgen in het sociaal huis. De betrokken percelen moeten aangeduid worden met hun nummer in de verzamelaanvraag 2015, dit is de ‘oppervlakte-aangifte’ zoals die bij de mestbank werd ingediend en/of de kadastrale benaming. Aanvragers moeten een kopie van de kaart bij de verzamelaanvraag 2015 toevoegen, zodat de ligging van de percelen duidelijk is. Het formulier moet nauwkeurig ingevuld worden met o.a soort fruit, het jaar van aanplanting of het groeijaar en het GSM-nummer. Na invulling van de gevraagde gegevens moeten de documenten bezorgd worden aan de gemeentelijke milieudienst: dat kan bij afgifte, per post of per e-mail: milieu@nieuwerkerken.be. Afhankelijk van het aantal meldingen van schade wordt eventueel een 2° rondgang met de schattingscommissie gepland op donderdag 3 september 2015.DHu

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio