Verslag gemeenteraad

Meerderheid: CD&V (8), GBL (4). Oppositie: sp.a (3), open-VLD (1), onafhankelijke (1). Begin: 20.00 uur / Einde: 21.00 uur.

Dirk Huybrechts

Jaarverslag lokale politie. Korpschef Steve Provoost kwam het jaarverslag 2014 van de politiezone Sint-Truiden – Gingelom –Nieuwerkerken voorstellen. Uit dit verslag bleek dat het aantal verkeersongevallen met gekwetsten daalt ten opzichte van 10 jaar geleden. Voor Nieuwerkerken steeg het aantal ongevallen met gekwetsten van 13 in 2013 naar 16 in 2014. In 2014 waren er in Nieuwerkerken 23 woninginbraken.ICT-producten. De gemeente zal in de toekomst beroep doen op de opdrachtencentrale van de Vlaamse Gemeenschap voor aankoop van diverse ICT-producten aangeboden via de raamovereenkomst ‘Aankoop van diverse ICT-producten ten behoeve van de Vlaamse overheid en de lokale en provinciale besturen’. De Vlaamse overheid beschikt over de know-how en technische expertise inzake de aankoop van ICT-producten. Het grote voordeel voor de gemeente is dat ze zelf geen gunningsprocedure moet voeren wat een besparing is in tijd en geld.Goedkeuring jaarrekeningen kerkfabrieken. De raad heeft een gunstig advies verleend aan de jaarrekeningen, dienstjaar 2014 van de kerkfabrieken Sint-Laurentius Kozen, Sint-Petrus Nieuwerkerken, Sint-Pietersbanden Wijer en Sint-Jan Baptist Binderveld.Huur kopieertoestellen. De raad heeft zijn goedkeuring gegeven voor het bestek en de raming voor de huur van 6 fotokopieerstoestellen, 3 printers en 1 scanner via all in. De raming bedraagt 69.378 euro, 21% BTW inclusief, voor 60 maanden.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio