Donderdag aanstaande laatste gemeenteraad van 2014

Print
Donderdag aanstaande laatste gemeenteraad van 2014

Het gemeentehuis (Sociaal Huis) Nieuwerkerken Foto: Dirk Huybrechts

Nieuwerkerken - Volgende donderdag 11 december 2014 om 20 uur is het de laatste gemeenteraadszitting van dit jaar. De goedkeuring van de jaarrekening 2013 staat op de dagorde

Naast de goedkeuring van de jaarrekening 2013 staat ook het budget van de gemeente dienstjaar 2015 op het programma. De gemeenteraad moet ook de lastvoorwaarden en gunningswijze voor het maaien van de wegbermen en grachtkanten en afvoeren van het maaisel goedkeuren. De raming bedraagt 54.000 euro of 65.340 euro inclusief 21% BTW voor drie jaar. Idem voor het scheren van de hagen en het onderhoud van de kerkhoven. Hiervoor is de ramimng 60.000 euro of 72.600 euro, inclusief 21% BTW.

 


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio