© Dirk Huybrechts

Deze avond om 20 uur gemeenteraad in raadzaal van sociaal huis

Vandaag, donderdag 13 november is het de tweede donderdag van de maand en dus de maandelijkse gemeenteraadszitting. Luc Beyens stapte onlangs uit de N-VA Nieuwerkerken en zetelt vanavond voor de eerste maal als onafhankelijke

Dirk Huybrechts

Op de dagorde van de gemeenteraad van vanavond staan 18 punten. Op het programma staan ondermeer: de bepaling van de verdeelsleutel en de gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone Zuid-West Limburg voor het jaar 2015, de voorlopige aanvaarding van het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) Wijer en een beslissing tot begravingstop op een gedeelte van het kerkhof in Nieuwerkerken-centrum. Voor Luc Beyens, enige verkozene van N-VA in de Nieuwerkerkense gemeenteraad wordt het de eerste gemeenteraadszitting als onafhankelijke. Hij stapte vorige maand uit N-VA Nieuwerkerken. Beyens blijft wel lid van de N-VA.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio