Actiegroep Zonhoverheide stapt naar Raad van State

Print
Actiegroep Zonhoverheide stapt naar Raad van State

Foto: Chris Nelis

Genk - De actiegroep Red Zonhoverheide gaat bij de Raad van State in beroep tegen het GRUP Hasselt Genk. Ze is er van overtuigd dat het Milieu Effectenrapport (MER), voor het deel van de Zonhoverheide, onnauwkeurigheden bevat en dat bij ontginning de natuurschade veel groter is dan wordt voorgesteld.

In het voorjaar gaf de stad Genk nog voorwaardelijk positief advies voor het omzetten van 20 hectare natuur- naar industriegebied. Het actiecomité dat zich verzet tegen die omvorming had eerder al 1.500 handtekeningen verzameld en die toegevoegd aan de bezwaarschriften die het indiende.

"Er is niet geantwoord op onze bezwaarschriften", zegt Thomas Lemmens van de actiegroep Red Zonhoverheide. "Bovendien geeft het MER onvoldoende aan wat de gevolgen kunnen zijn voor de omliggende natuurgebieden. Het waterpeil is inmiddels al dramatisch gezakt. We kunnen dan ook niet anders dan bij de Raad van State in beroep gaan."

De kosten voor de juridische slag wordt geraamd op 8.000 euro. Dat geld gaan de actievoerders bijeenzamelen onder meer door de verkoop van steunkaarten.

Meer morgen in Het Belang van Limburg.

Chris Nelis


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio