Meeuwen herdenkt rampzalige Sint-Nicolaas

Print
Meeuwen herdenkt rampzalige Sint-Nicolaas

Meeuwen herdenkt rampzalige Sint-Nicolaas

Meeuwen-Gruitrode - Het monument van De Rampzalige Sint-Nicolaasdag van 1648, in Meeuwen op de hoek van de Genkerbaan met de Genitstraat en in 1975 opgericht, herdenkt een trieste dag in de geschiedenis van Noord-Limburg.
Willem vander Linden, de toenmalige gemeentesecretaris, schreef in 1648 onder meer: al wat niet konst ontloopen oft sich noch roerden oft levens in hadde, wertter al geschooten, doorhouwen ende jaemerlijck ende affrijselijck mismaeckt.

In het Nederlands: 'ieder die niet kon vluchten of zich nog bewoog of teken van leven vertoonde, werd beschoten, doorhouwen met de degen en vreselijk en afgrijselijk toegetakeld.'

Ongeveer 1600 mannen, afkomstig van 28 dorpen uit de regio werden op die Sint-Nicolaasdag onverhoeds overvallen door de soldaten die ongeveer vierhonderd dorpelingen doodden, aldus Jean Bosmans van de Reengenoten.

De aanzet voor een monument werd in de beginjaren zeventig van de vorige eeuw gegeven door de toenmalige cultuurraad, naar aanleiding van de dialectavonden. Daar werd men attent gemaakt op het feit dat rond 1648 de Kempense regio geterroriseerd en geplunderd werd door de rondzwervende troepen van Karel van Lorreinen.

Tijdens die slag op de Donderslagse heide verloren meer Meeuwenaren het leven dan tijdens de 2de wereldoorlog, vertellen de Reengenoten.

Roger Dreesen

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio