Drugszaak Van Wesenbeeck: gewraakte rechters capituleren niet

Print
Drugszaak Van Wesenbeeck: gewraakte rechters capituleren niet

Drugszaak Van Wesenbeeck: gewraakte rechters capituleren niet

Hasselt - De drie Hasseltse rechters van wie meester Hans Rieder, advocaat van 'Tinus' van Wesenbeeck, vond dat ze niet onpartijdig kunnen oordelen over het drugsdossier van de zeventien beklaagden in het dossier van de 'drugsbaron' en zijn kartel, capituleren niet. Ze vinden dat hen niets te verwijten valt en hebben dan ook in die zin een motivering overgemaakt aan de Antwerpse procureur-generaal.

Toen vorige week maandag het proces van 'Janus' van Wesenbeeck en zestien andere beklaagden, onder wie zijn broer 'Tinus', startte, had Rieder zijn grieven geuit. Hij was van mening dat de drie rechters de zaak niet konden aanvatten omdat bij de beoordeling van een vraag tot voorlopige invrijheidstelling van een beklaagde de voorzitter van de rechtbank de procureur om 'verduidelijkingen' had gevraagd. Dat was gebeurd in afwezigheid van de andere beklaagden.

Mr. Rieder die als procedurepleiter bekend staat, vroeg de drie rechters zich terug te trekken. In een gemotiveerd tussenvonnis weigerden de magistraten dat te doen. Woensdag diende de advocaat dan drie verzoekschriften in, waarin hij de wraking van de rechters vroeg. Onmiddellijk werd het proces stilgelegd.

Intussen hebben de betrokken rechters hun standpunt bekendgemaakt aan de procureur-generaal. Het Antwerpse hof van beroep heeft nu acht dagen de tijd om een beslissing te nemen. Tegen dat arrest is geen beroep mogelijk.

JaNi


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio