"Lichten in plaats van rotonde aan Daelemveld"

Herk-de-Stad - De nieuwe woonwijk Daelersveld krijgt een toegang langs de Diestsesteenweg en niet langs de gewestweg Hasselt-Diest (N2). Daarom komen op de gewestweg lichten op het kruispunt met de Industrieweg.
Dat antwoordde Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits eind vorige week op een vraag van Vlaams parlementslid Marino Keulen. Die vroeg zich af waarom Wegen en Verkeer afgestapt is van het eerste concept van een rotonde op dat kruispunt. De Industrieweg geeft toegang tot het industrieterrein Daelemveld langs de gewestweg. Aan de overzijde wordt nu de woonverkaveling Daelersveld steeds meer uitgebreid.

“De mobiliteitsstudie heeft geleerd dat Daelersveld geen rechtstreekse verbinding met de gewestweg krijgt. Alleen verkeer naar en van de in die wijk geplande sporthal zal langs daar mogen”, legt minister Crevits uit.

“Als de verkaveling Daelersveld toegang tot de gewestweg zou krijgen, dan was een rotonde aangewezen. Met alleen de aansluiting van het industrieterrein op de gewestweg zijn lichten beter. Die kunnen het verkeer op de gewestweg beter doseren en ook het openbaar vervoer kan de lichten beïnvloeden. Op een rotonde kan dat niet.”

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio