Devillé: "Politie onder druk gezet"

Print
Devillé: "Politie onder druk gezet"

Devillé: Politie onder druk gezet

Rik Devillé van de werkgroep Mensenrechten in de Kerk wil dat er een herdenkingsdag komt voor slachtoffers van seksueel misbruik in de Kerk. De gepensioneerde priester haalde in de Kamercommissie Seksueel Misbruik ook fel uit naar de Kerk. Volgens Devillé heeft het gerecht de politie onder druk gezet om bepaalde feiten niet grondig te onderzoeken.

Lees ook: de expertenpagina van John De Wit.

De werkgroep Mensenrechten in de Kerk werd in 1992 opgericht. Ze kreeg 427 klachten binnen over allerlei misbruiken, niet alleen over seksueel misbruik van kinderen in de Kerk. "In die hele periode meldde zich slechts één dader", verklaarde Devillé, "en die zaak is gelukkig goed afgelopen".

Tegenwerking

Devillé hekelde de tegenwerking van de Kerk die hij ondervond. Zo mocht hij geen contact leggen met de Commissie-Halsberghe, die binnen de Kerk seksueel misbruik afhandelde. Bovendien mocht hij van de Belgische bisschoppen de slachtoffers niet begeleiden bij gesprekken die deze mensen hadden met de bisschoppen.

"De bisschoppen zeiden dat ze hun eigen vertrouwenspersonen hadden, maar of dat zo is weet ik niet. In ieder geval: onze erkenningsdagen voor slachtoffers kunnen nu nog altijd niet aangekondigd worden in de katholieke bladen en de bisschoppen willen ook geen zalen of koffie ter beschikking stellen daarvoor."

Volgens Devillé is in de Kerk schijnbaar niemand verantwoordelijk voor een pedofiele priester. "Noch de bisschop, noch de oversten van de ordes zeggen dat ze iets kunnen doen. Maar als een pastoor trouwt, dàn kunnen ze wel onmiddellijk optreden", zo luidde het bitter.

Danneels

"Kardinaal Danneels vond dat ik moest stoppen met de Kerk te belasteren. Hij vroeg mij altijd naar bewijzen, maar ik héb geen bewijzen, ik heb alleen maar klachten van slachtoffers en ik hoop dat ze worden onderzocht", zei Devillé.

Hij stelde dat hij al zijn dossiers naar Rome had gestuurd, maar wat er mee gebeurde weet hij niet. Wel schreef paus Benedictus heel recent een brief naar aanleiding van de "erkenningsdagen voor slachtoffers", die Devillé op 2 oktober had gehouden.

"Daarin prees de paus de Antwerpse bisschop Bonny, die voor de eerste keer in de geschiedenis naar zo'n bijeenkomst was gekomen. Maar over de slachtoffers: geen woord! Bepaalde vicariaten (afdelingen van bisdommen) organiseren nu sessies om de problemen te verwerken. Sessies voor priesters met problemen wel te verstaan. Dat zegt genoeg."

Bisdom

Devillé viel dan ook vlijmscherp uit tegen de Kerk. "De Kerk is een staat in de staat geworden die haar eigen regels van stilzwijgen boven de staat stelt", zo heette het aanvankelijk. Maar later luidde het: "Ik denk toch niet dat iemand in de Kerk te slechter trouw is en bewust aan doofpotpolitiek wil doen. Ze gaan er wel van uit dat een priester zulke dingen als seksueel misbruik niet kàn plegen."

De gepensioneerde priester vond wel grote verschillen tussen de manier waarop de bisdommen omspringen met seksueel misbruik in de Kerk: "Hoe meer je naar de grens van het land gaat, hoe slechter. Wat links en rechts van de as Antwerpen-Brussel ligt doet het veel slechter."

Hij gaf nog mee dat hij zelf nooit met de klachten die hij ontving naar het gerecht was gestapt, maar altijd de slachtoffers had aangeraden om dat zelf te doen. Devillé ontkende dat hij 427 dossiers had afgegeven aan het Brussels gerecht.

Jaarlijkse herdenkingsdag

"Op de dossiers van 19 slachtoffers na, die uitdrukkelijk wilden dat het gerecht hun zaak zou behandelen en van wie sommigen dat al voor de derde keer vroegen, werden ze allen in beslag genomen door onderzoeksrechter De Troy". Devillé heeft echter het volste vertrouwen in De Troy.

De priester pleitte voor een jaarlijkse herdenkingsdag voor slachtoffers van misbruik in de Kerk, zoals 11 november voor de oudstrijders. Hij vond ook dat de verjaring ofwel moet worden afgeschaft, ofwel mag de verjaringstermijn maar starten tien jaar nadat het slachtoffer zijn klacht heeft ingediend. In dat geval kan de dader nog voor de strafrechter worden gebracht tot 30 jaar nadat de klacht is ingediend. Devillé vond ook dat zaken van overleden daders nog door het gerecht moeten onderzocht kunnen worden.

Parket

Devillé viel uit tegen enkele parketmagistraten, onder wie die van Brugge, "die een zaak van seksueel misbruik in een West-Vlaams ziekenhuis zo zou hebben vertraagd dat ze kon verjaren". Hij zei dat politiemensen hem kwamen vertellen dat dossiers van hen werden afgenomen als de feiten die een slachtoffer meldde "te concreet" werden. "En dan werden ze vervangen door speurders van de fraudesectie! We vernamen ook dat een politiechef vroeg om bepaalde zinnen uit een verhoor te schrappen".

Meer over de eerdere hoorzittingen over seksueel misbruik in de Kerk vindt U op "Kardinaal Danneels zal nooit de waarheid spreken"

JDW