Kerkelijk onderzoek kan Vangheluwe priesterwijding kosten

Print
Kerkelijk onderzoek kan Vangheluwe priesterwijding kosten

Kerkelijk onderzoek kan Vangheluwe priesterwijding kosten

Het Vaticaan heeft een kerkelijk onderzoek geopend tegen mgr. Roger Vangheluwe. Dat kan ertoe leiden dat hij zijn priesterwijding verliest.

Woordvoerder Federico Lombardi bevestigde gisteren dat het Vaticaan het dossier van de oud-bisschop van Brugge heeft opgevraagd in België. “Ik kan niet zeggen hoeveel tijd er nodig zal zijn en welke maatregelen genomen zullen worden. Maar er is vast en zeker een kerkelijke procedure aan de gang of er maatregelen moeten worden genomen”, zei hij.

Paus Benedictus XVI roept vandaag alle bisschoppen bijeen om de gevolgen van de seksuele schandalen in de Kerk te bespreken. De Kerk wil wel niet tussenbeide komen in eventuele gerechtelijke procedures. "Het is belangrijk dat slachtoffers zich blijven wenden tot de bevoegde diensten”, aldus nog Lombardi.

Medewerking

De Belgische bisschoppen zijn bereid te komen getuigen voor de kamercommissie Seksueel Misbruik, zei woordvoerder Toon Osaer. De bisschoppenconferentie besprak gisteren de recente gevallen van seksueel misbruik. De commissie vroeg de Kerk woensdag informatie over klachten, procedures en resultaten van de afgelopen vijftig jaar. De bisschoppen beloven mee te werken. Ze laten zich bijstaan door advocaat Paul Quirynen. De commissie start maandag hoorzittingen.

PDB