College geeft negatief advies milieuvergunning De Kiekoet

Hamont-Achel - Het stadsbestuur heeft de provincie negatief geadviseerd over de milieuvergunningsaanvraag van pluimveebedrijf De Kiekoet voor de uitbreiding van ruim 80.000 naar ruim148.000 kippen.
“Ook na de infovergadering waar aanvrager Stevens zijn plannen uitgebreid toelichtte, rees groot protest van omwonenden. Er werden 500 bezwaarschriften ingediend rond vrees voor geur-, stof- en ammoniakoverlast”, zegt burgemeester Theo Schuurmans.

“Het gebied waarin de uitbreiding zou komen, is weliswaar agrarisch gebied, maar volgens het college moet toch ook rekening worden gehouden met de buurtbewoners. We vinden de bezorgdheid van de omwonenden omtrent het risico op meer geur- en stofhinder begrijpelijk.”

Zoals de procedure het voorziet werden de ingestuurde bezwaarschriften samen met het ongunstige advies overgemaakt aan de provincie Limburg. Het provinciebestuur zal nu nog adviezen van andere diensten en overheden inwinnen vooraleer ze een definitieve beslissing neemt.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio