Advocaten tegen asielvoorstellen Wathelet

Print
Advocaten tegen asielvoorstellen Wathelet

Advocaten tegen asielvoorstellen Wathelet

De Orde van Vlaamse Balies is niet te spreken over de voorstellen van staatssecretaris voor Migratie Melchior Wathelet (cdH) om de asielwet te hervormen. Wathelet wil de procedure versnellen en vereenvoudigen, maar dat ziet de advocatuur niet zitten.

Zo stoort het de Orde dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV), die in beroep oordeelt over een afgewezen asielaanvraag, niet meer op alle argumenten van de asielzoeker zal moeten antwoorden. De RVV zal alleen nog de belangrijkste redenen voor zijn beslissing moeten opgeven. Dit systeem bestaat al vele jaren in sommige andere rechtbanken, maar de Orde vindt dat het indruist tegen de rechten van verdediging.

De Orde is bovendien boos omdat afgewezen asielzoekers die bij de RVV in beroep willen gaan daarvoor 175 euro zullen moeten betalen. Zo’n som, die in vakjargon “rolrecht” wordt genoemd, bestaat al sinds jaar en dag bij de Raad van State en bij de burgerlijke rechtbanken. Maar de Orde vindt ze hier een schending van de rechten van de asielzoeker.

Afschaffing

Zelf formuleerde de Orde nog geen enkel voorstel om de asielprocedure te vereenvoudigen of te ontvetten. Al haar voorstellen tot nu toe leidden tot een langere en ingewikkelder asielprocedure.

Ondertussen gaan stemmen op om het beroep in asielzaken gewoon af te schaffen. Onder meer de voormalige grote baas van Fedasil, de dienst die asielzoekers opvangt, Bob Pleysier, is hiervan een groot voorstander.

Meer over Wathelet’s voorstellen en over de stand van zaken in het asieldossier vindt u op de expertenpagina van John De Wit.

JDW