Menselijke fout oorzaak van gaslek Rotselaar

Print
Menselijke fout oorzaak van gaslek Rotselaar

Menselijke fout oorzaak van gaslek Rotselaar

Het grote gaslek, dat donderdag paniek veroorzaakte in de buurt van Leuven, is veroorzaakt door een menselijke fout. Daardoor kwam er te vroeg aardgas onder hoge druk in de aftakking in Rotselaar terecht, meldt gasnetbeheerder Fluxys.

Het lek deed zich iets voor 14 uur voor in een open veld vlakbij de E314. "Het gaat hier om een nieuwe hogedrukleiding tussen Opwijk en de Duitse grens die we voor het eerst in gebruik namen", zegt woordvoerster Bérénice Crabs.

"Vooraf waren alle nodige veiligheidstesten uitgevoerd. We hadden ook groen licht gekregen van een onafhankelijke instantie die hiervoor gecertificeerd is door de overheid. Iets dergelijks hebben we nog nooit meegemaakt. Het enorme urenlange lawaai was het gevolg van de sterke drukverlaging van 65 tot 1 bar die het ontsnappende gas onderging."

Volgens de Rotselaarse burgemeester en senator Dirk Claes (CD&V) hebben omwonenden van het gaslek veel geluk gehad met de winderige en regenachtige weersomstandigheden "die voor een snelle verspreiding van het gas gezorgd hebben".

Rampenplan

Als gevolg van het gaslek liet de Leuvense brandweer een duizendtal omwonenden in een straal van 1 kilometer evacueren. De twee opvangruimtes die de gemeente Rotselaar had ingericht werden echter nauwelijks gebruikt.

Omdat drie gemeenten (Rotselaar, Leuven en Holsbeek) betrokken waren werd het provinciaal rampenplan ingesteld. De aanpalende E314 en andere wegen in de omgeving werden afgesloten. Ook het treinverkeer Leuven-Aarschot werd stilgelegd en de aanvliegroutes van Brussels Airport aangepast. Elia werd verzocht een hoogspanningskabel in de omgeving uit te schakelen, wat ondermeer in Tienen problemen opleverde. Omstreeks 18 uur werden alle maatregelen ingetrokken nadat uit metingen bleek dat er geen gas meer uit de leiding kwam.

Strengere controle

Naar aanleiding van het gaslek in een nieuwe Fluxys-leiding in zijn gemeente, vraagt de Rotselaarse burgemeester en senator Dirk Claes (CD&V) dat de overheid strenger toeziet op de kwaliteit van nieuwe leidingen. Claes wil dat Fluxys nieuwe leidingen voorziet van een elektronisch afsluitsysteem en vindt dat dit bedrijf veel te snel te werk gaat. Hij gaat hierover de bevoegde minister aan de tand voelen.

"In mijn gemeente heb ik met eigen ogen gezien onder welke sterke tijdsdruk Fluxys werkt. Worden leidingen niet veel te snel aangelegd", aldus Dirk Claes, die er overigens op wijst dat de omwonenden van het gaslek donderdag veel geluk gehad hebben met de winderige en regenachtige weersomstandigheden "die voor een snelle verspreiding van het gas gezorgd hebben".

Wat Claes ook verontrust is dat Fluxys bij de ingebruikname van deze nieuwe leiding geen elektronisch afsluitsysteem installeerde zoals bij bestaande leidingen. "Het voordeel van dit systeem is dat men bij het minste onheil sneller en over kortere afstanden leidingen kan afsluiten. Nu gebeurde de afsluiting in Lubbeek en Winksele, die zich 20 km van mekaar situeren, manueel", aldus Claes.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio