Meer bouwkansen in ruimtelijk uitvoeringsplan

Print
Kinrooi - De gemeenteraad van Kinrooi heeft het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) woonbeleid goedgekeurd. Het plan geeft een beeld van de toekomstige bouwmogelijkheden in de fusie Kinrooi. De inwoners van Kinrooi krijgen over dit plan op maandag 22 november een infoavond om 19.30 uur in het gemeentehuis.

Schepen Carine op ’t Roodt: “Met dat plan kunnen we een aantal bestemmingen van het gewestplan in de vijf fusiedorpen opnieuw bekijken. Voor een aantal gebieden wil de gemeente de bestaande situatie behouden. Elders lijkt een omruiling van percelen aangewezen om een ideale ontwikkeling van de bebouwing te krijgen. Vooral in Kessenich en Molenbeersel gaat het om ingrijpende wijzigingen.”

Zo zal het gemeentebestuur voorstellen om in Kessenich een ingesloten landbouwgebied aan de Veldstraat en Molenwegske om te zetten in woongebied. Het oorspronkelijk woongebied aan de Venlosesteenweg met kruispunt Hoogveldstraat willen ze landbouwgebied maken, met uitzondering van de percelen aan de wegen.

Op ‘t Roodt: “In Molenbeersel willen we het oorspronkelijk woonuitbreidingsgebied aan de Keyersmolen, de voetbalterreinen, tafeltennisen chirolokaal voorzien voor recreatie. Het landbouwgebied aan de Weertersteenweg bij Villa Pax willen we omzetten naar woongebied.”

In Kinrooi zal een klein binnengebied tussen de Hagendorenstraat, de Bettestraat en de Brenjerstraat omgevormd worden van woonuitbreidingsgebied naar landbouwgebied omdat het moeilijk te ontsluiten is. In Ophoven wordt het binnengebied tussen de Donkstraat en de Leustraat, als woonuitbreidingsgebied ingekleurd, omgezet naar landbouwgebied. De reden is dat de plaatselijke beek regelmatig overstroomt.

Burgemeester Brouns: “Voor de ene schept het kansen op een nieuwe bouwplaats. Voor een andere kan het een ingrijpende verandering betekenen. Zo zullen sommige bewoners van Kessenich de rustige uitkijk op het landbouwgebied zien veranderen in huizen.”

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio