Stortplaats Zelk naar Klaverblad

Halen - - Op de gemeenteraad vervulde schepen van financiën en cultuur Anita Bullens (Inzet) onverwacht de taak van dienstdoend burgemeester. Titelvoerend burgemeester Willy Neven (Inzet) had op de valreep wegens ziekte forfait moeten geven.

- Halen gaat de voormalige stortplaats van de deelgemeente Zelk saneren. De raad heeft daar met een begrotingswijziging 98.000 euro voor uitgetrokken. De stortplaats ligt aan een zijweg van de Zelemseweg tussen de gewestweg Hasselt-Diest (N2) en het centrum van Zelem.

“Ze is al bijna dertig jaar buiten gebruik”, legt schepen van Openbare Werken Erik Vanroelen (Inzet) uit. “Niet het afval wordt afgegraven, wel de massa die daar met de jaren bovenop is gekomen. Het gaat om grond van grondwerken, grasmaaisel en dergelijke voor een totale hoeveelheid van 5.000 tot 7.000 kubieke meter.

Na onderzoek op de samenstelling van die hopen door een gespecialiseerd bureau is beslist dat ze mogen worden afgevoerd naar Lummen, waar de grond bruikbaar is voor de heraanleg van de verkeerswisselaar van de E313 en E314. Op de stortplaats worden daarna bomen aangeplant. De werken moeten over enkele maanden achter de rug zijn.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio