Doortocht Beverst wordt heringericht

Bilzen - - De stad gaat twee panden aankopen in Munsterbilzen: twee handelshuizen aan de Munsterbilzenstraat 42 en 44. Aankoopprijs: 283.000 euro. “Dat kadert in onze strijd tegen leegstand, verkrotting en huisjesmelkerij”, aldus burgemeester Sauwens.

“We willen de buurt opwaarderen. Beide panden worden ofwel gesaneerd of afgebroken. Zo kunnen we een nieuw woonproject realiseren. De stad is dan wel geen projectontwikkelaar, maar we kunnen er eventueel samen met de Kleine Landeigendom betaalbare koopwoningen realiseren.”

VLD-fractieleider Bruno Steegen hekelde het aankoopbeleid: “Wij willen meer duidelijkheid over de plannen voor de panden voor we onze goedkeuring geven.” Raadslid Annick Ponthier (Vl. Belang) vroeg het college waarom ze het initiatief niet had overgelaten aan privé-investeerders. “Want dit is geen taak van de stad.”

- Na de vernieuwde doortocht in Munsterbilzen, de herinrichting van de N2 tussen Waltwilder en Mopertingen en de Hasseltsestraat, heeft de stad een akkoord bereikt om de doortocht N2 Beverst opnieuw in te richten.

De doortocht beslaat een traject van bijna 3 kilometer, tussen de grens Bilzen/Beverst en de kruising van de Tipstraat, de Oudestraat en de Hertenweg. De volgende twee jaar worden de plannen opgemaakt in overleg met het Vlaamse gewest en de inwoners. Een exacte timing van de werken nog niet bekend.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio