Senator Van Rompuy pleit voor "verkiezingssalvo"

Peter Van Rompuy, senator voor CD&V, betreurt dat koninklijk bemiddelaar Johan Vande Lanotte (sp.a) samen met de zeven onderhandelende partijen op zoek is naar een akkoord voor samenvallende federale en deelstaatverkiezingen. De politicus geeft zelf de voorkeur aan een "verkiezingssalvo".

kscherpenberg

Dat wil zeggen dat de verkiezingen gescheiden blijven in tijd. Wel zou de kiezer kort na elkaar in het stemhokje uitgenodigd worden.

"Het zou de Vlaamse verworvenheden doen ondersneeuwen en de responsabilisering van alle deelstaten fnuiken", aldus Van Rompuy over het eventueel samenvallen van de verkiezingen.

Als het van de christendemocraat afhangt, krijgen we vanaf 2014 om de vijf jaar de regionale verkiezingen in mei, de Europese in juli en de federale in september. De gemeenteverkiezingen blijven wel apart.

"Elke 5 jaar ondergaan we zo slechts één jaar verkiezingskoorts. En genieten we van vier jaar relatieve electorale stabiliteit", aldus de senator. Hij werkt een wetsvoorstel uit.

Het standpunt van Van Rompuy, de zoon van Europees president Herman, is niet dat van CD&V. In de voorbije zes jaar zijn we vijf keer gaan stemmen.

Meer over CD&V

Aangeboden door onze partners