Inspectie vermoedt zwartwerk in 50 bouwbedrijven

Print
De sociale inspectie heeft vijftig bouwondernemingen aangestipt waarbij zware vermoedens gelden dat er in het zwart wordt gewerkt. Ze deed dat na de koppeling van gegevens uit verschillende databanken.

De inspectie houdt onder meer de aangiften van tijdelijke werkloosheid om econmische redenen in de gaten. 54% van de bouwbedrijven maakte in 2009 helemaal geen gebruik van het systeem. 25% van de bedrijven maakte er gebruik van voor minder dan 10% van het totaal aan gepresteerde werkdagen. Slechts 10% van de bedrijven zit boven de 30% van het totaal aan gepresteerde werkdagen. Maar 3 à 4% zit boven de 100%, wat een abnormale graad van tijdelijke werkloosheid is.

De Confederatie Bouw pleit intussen voor de invoering van een elektronische registratie van eenieder die aanwezig is op de bouwplaats, ongeacht het paritair comité, het sociaal statuut of het land van herkomst.

JVG