"Vande Lanotte heeft voorlopige nota op papier"

Print
"Vande Lanotte heeft voorlopige nota op papier"

Vande Lanotte heeft voorlopige nota op papier

Johan Vande Lanotte zou een voorlopige nota van een dertigtal bladzijden hebben uitgewerkt. De zeven partijvoorzitters hebben die intussen ontvangen. Het gaat voornamelijk over onderwerpen waarover in augustus al wat overeenstemming was.

In het eerste deel van de nota heeft de koninklijk bemiddelaar het over de politieke vernieuwing (afschaffing Senaat, samenvallende verkiezingen). In deel twee pende de socialist volgens een krant van Corelio wat neer over bijkomende bevoegdheden voor de deelstaten.

In het werkgelegenheidsbeleid zouden de gewesten sancties kunnen uitvoeren tegenover werklozen die de regels niet respecteren. Mobiliteit en verkeersveiligheid zouden overgedragen worden.

De partijen zouden het wel nog altijd niet eens zijn over de gezondheidszorg. De kinderbijslag zou naar de gemeenschappen en in Brussel naar de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie gaan.

Een akkoord over de teksten is echter nauw verbonden met de uitkomst van het rekenwerk rond de financieringswet. Experts en partijen zoeken nog altijd naar een akkoord.

Vande Lanotte (sp.a) wordt volgende week dinsdag bij de koning verwacht voor een verslag.