Lezersvraag: Hoe wordt mijn langetermijnsparen belast?

Ik doe aan langetermijnsparen, waarbij ik de stortingen aftrek voor de belastingen. In 2008 heb ik gevraagd om mijn contract te verlengen naar 2013. Daarbij is iets fout gelopen. Op mijn zestigste werd daardoor geen voorheffing afgehouden. En dus dreig ik op mijn 65 extra te moeten betalen. Kunt u me ook zeggen op welk bedrag de taks precies wordt geheven?

jvangeyte

Wie via een levensverzekering aan langetermijnsparen doet, mag de stortingen opnemen in zijn belastingaangifte. Ze geven recht op een belastingvermindering van minstens 30% en hoogstens 40% van de gedane stortingen.

Keerzijde is dat u wordt belast. Dat gebeurt in principe op uw zestigste verjaardag. U betaalt dan 10% op de opbrengst die is verdiend met de gewaarborgde rente van uw contract. De winstdeelneming die u erbij kreeg en die niet op voorhand vastlag, is vrijgesteld van belastingen.

Intussen mag u blijven storten tot en met het jaar waarin u 64 wordt. Die stortingen mag u blijven aftrekken voor uw belastingen, ook al wordt u er niet meer op belast.

Gaat u evenwel een nieuw contract aan als u ouder bent dan 55, dan zal u worden belast op de tiende verjaardag van het contract. Daardoor mist u ook de kans om na uw zestigste nog belastingvrije stortingen af te trekken. Belangrijk is dat een eventuele verlenging van een contract, wordt beschouwd als een nieuwe overeenkomst. Wellicht was dit ook bij u het geval. Dan gaat een nieuwe periode van tien jaar in.

Hierop bestaat een uitzondering. Voor polissen afgesloten vóór 2002 door vrouwen wordt een verlenging na 55 jaar van de eindleeftijd van 60 naar 65 jaar niet als een verhoging beschouwd. Dat is het gevolg van het verlengen van de pensioenleeftijd van vrouwen van 60 naar 65 jaar.

JVG

Aangeboden door onze partners