"Kerk is bondgenoot van misbruikslachtoffers"

"Wat er in de kerk is gebeurd, is slechts een klein deel van wat er in de hele wereld gebeurd is en nog gebeurt. De kerk heeft al veel gedaan en doet nog altijd veel", zegt Federico Lombardi, de woordvoerder van het Vaticaan.

wverhaert

Lombardi werd uitgejouwd toen hij zondagavond misbruikslachtoffers wou ontmoeten die een protestactie aan het Vaticaan hielden. Hij keerde op zijn stappen terug, maar ontmoette later op de avond de organisatoren van de protestactie aan wie hij een brief overhandigde. Volgens Italiaanse media heeft het document echter geen officieel karakter.

In de brief nodigt Lombardi de slachtoffers van pedopriesters uit om in de roomskatholieke kerk een mogelijke bondgenoot te zien. "De kerk moet het goede voorbeeld geven in de strijd tegen seksueel misbruik", voegde de man eraan toe. Hij erkent tegelijkertijd dat de onderzoeksprocedures "nog sneller en efficiënter" moeten zijn.