Regionaal Landschap herstelt biotoop van vroedmeesterpad

Print

Regionaal Landschap herstelt biotoop van vroedmeesterpad

Voeren - De werken aan de gemeentelijke poel in het gehucht Veurs in Sint-Martens-Voeren zitten op schema. Vlak voor de winterperiode werd de oude poel hersteld en zijn ook de omringende knotwilgen gesnoeid. Even verderop richting Veursbeek en spoorwegtunnel liet ook een privé-eigenaar een nieuwe poel uitgraven. Wanneer weldra de stenen muurtjes met silexstenen zullen gebouwd zijn krijgen amfibieën en vooral de vroedmeesterpad die er haar natuurlijke biotoop terugvindt, nieuwe kansen.
"Het herstel van dit prachtig stukje natuur is een schoolvoorbeeld van resultaatgerichte samenwerking. Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren heeft hier samen met het Agentschap voor Natuur en Bos, de gemeente, een lokale landbouwer, een aannemer en De Winning vzw, en met de goedkeuring van de buurtbewoners, een prachtig stukje natuur hersteld en uitgebreid", opent Miranda Bemelmans van RLHV.

Burgemeester Huub Broers en Danny Deneuker voorzitter RLHV kwamen een kijkje nemen terwijl landbouwers de laatste hand legden aan snoeiwerken en zagen dat het goed was. Het project werd gecoördineerd door Miranda Bemelmans van RLHV."Uit een inventarisatie van het Agentschap voor Natuur en Bos bleek dat de Veursvallei een zeer belangrijke plek is voor amfibieën. Om het leefgebied van deze beestje en zeker van de vroedmeesterpad te verbeteren en uit te breiden wilden we samen inspanningen doen.

e gemeentelijke poel ligt vlakbij één van de bronnen van de Veursbeek. Vroeger werd deze poel gebruikt als drinkplaats voor het vee en was er ook een pomp die inwoners kon voorzien van vers water. De poel die jarenlang verscholen lag achter bomen en struikgewas wordt opnieuw een landschappelijk pareltje. Voor de veiligheid van de wandelaars en de kinderen gaan we langs de wegkant zo snel mogelijk een afrastering plaatsen", vervolgt Miranda.

De voorbije dagen werd er stevig gewerkt: een lokale landbouwer knotte de bomen en snoeide het struikgewas. Een aannemer met graafmachine verwijderde het overtollige slib en gaf de poel opnieuw een mooie vorm. Even verderop werd er nog een nieuwe poel uitgegraven op privéterrein. Een andere buurtbewoner wil in het voorjaar eenzelfde initiatief nemen.Streekeigen huisjes

"De sociale economiewerkplaats De Winning vzw zal het werk afmaken. Zij zullen met streekeigen silexstenen een muurtje bouwen aan de zuidkant van de poelen. Zo warmen de stenen snel op en kunnen amfibieën er hun winterslaap doorbrengen in de warme spleten van het muurtje.

Deze stenen zullen machinaal geraapt worden op de akkers van de landbouwers voor wie dit initiatief dus ook opnieuw een win-win situatie zal worden", besluit Miranda Bemelmans.

Nico Meens

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio