CD&V Kortessem vraagt herziening mobiliteitsplan en heroprichting verkeerscommissie

Print
Kortessem -
Tom Thijsen fractieleider van CD&V vraagt dat het gemeentebestuur van Kortessem dringend het gemeentelijk mobiliteitsplan, dat dateert van 2002, zou herzien en vraagt dat de vroegere gemeentelijke verkeerscommissie opnieuw zou worden geïnstalleerd. Bovendien wil Thijsen dat de gemeente Kortessem het initiatief zou nemen tot oprichting van een interregionale mobiliteitscel voor de Zuidlimburgse gemeenten.

Volgens burgemeester Hugo Philtjens is het huidig mobilteitsplan voor Kortessem nog actueel genoeg en heeft een gemeentelijke verkeerscommissie en een mobiliteitscel voor Zuid-Limburg geen zin

CD&V heeft haar voorstellen alvast geagendeerd voor de gemeenteraad van 29 oktober aanstaande. Tom Thijsen: "Op heel wat vlakken is de verkeersituatie van 2010 niet meer dezelfde zoals ze was in 2002. De verkeersdruk op onze dorpskernen neemt jaarlijks toe. Daarenboven dient het mobiliteitsplan van Kortessem te worden aangepast aan Vlaams decreet voor het mobiliteitsbeleid dat dateert van 2009.

Gemeentelijke verkeerscommissie

Thijsen: "Wij vragen de heropstart van de gemeentelijke verkeerscommissie.
Deze commissie moet zorgen voor een betere coördinatie tussen de overheidsdiensten, een permanent overleg met de fietsersbond en een betere directe communicatie met de bevolking.

De jeugd- en de seniorenraad, de oudercomités en schoolbesturen moeten in deze context mee aan tafel zitten. Dit moet leiden tot volwaardig gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid in.

Mobiliteitscel voor Zuid-Limburg

Thijsen: "Op het vlak van verkeersbeleid moeten we daarenboven intergemeentelijk durven denken. We vragen de oprichting van een intergemeentelijke mobiliteitscel voor Zuid-Limburg.

Betere busverbindingen vanuit de kleinere gemeenten naar de stedelijke centra is een noodzaak en de belbus moet zorgen voor de noodzakelijke aansluitingen op deze nieuwe verbindingen.

"Burgemeester Hugo Philtjens vindt dat voorstellen van Thijsen weinig zin hebben: "Als gemeente worden wij bij ons verkeersbeleid ondersteund door twee bekwame instanties: de verkeerscel van de politiezone Borgloon en de provinciale verkeerscommissie.

Voor specifieke verkeersprojecten aan de schoolpoorten of voor bijzondere verkeersprojecten naar de bevolking richten wij steeds commissies ad hoc op of houden we bijzondere hoorzittingen. Een gemeentelijke verkeerscommissie werkt te weinig specifiek en heeft dan ook weinig zin."

Francis Croes

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio