Verzekeraars maken winst op hospitalisatieverzekeringen

Print
Verzekeraars maken winst op hospitalisatieverzekeringen

Verzekeraars maken winst op hospitalisatieverzekeringen

De verzekeringsmaatschappijen maken weer winst op hun hospitalisatiepolissen. De voorbije jaren trokken ze de premies daartoe nog gevoelig op. Al dreigt er nieuw gevaar. Als de overheid straks gaat besparen in de ziekteverzekering zouden er weer extra kosten kunnen worden afgewenteld op de verzekeraars.

De voorbije jaren werden de hospitalisatieverzekeringen fors duurder. Dat had twee redenen. Een: tot voor kort waren ze verlieslatend voor de verzekeraars. En twee: de invoering van een medische index.

In 2005 dienden de verzekeraars 115,1 euro uit te geven voor elke 100 euro die ze aan premies ontvingen: 82,6 euro aan vergoedingen voor ziektekosten, het saldo aan kosten van administratie en commissielonen.

Gelukkig konden ze op dat moment nog iets opvangen door de ontvangen premies te beleggen. Veel uitkeringen moeten immers pas na verloop van tijd worden uitbetaald. Daardoor daalde de schadelast tot 110,9%.

Index

Tegelijk keken de verzekeraars aan tegen de invoering van de medische index. Dat hield in dat ze vanaf een bepaald moment hun premies maar konden verhogen volgens de algemene stijging van de medische kosten. Wie hogere aanpassingen wou doen, moest dus de invoering van die index vooraf zijn.

De hogere premies hebben de verzekeraars intussen soelaas gebracht. Tegenover elke 100 euro aan premies staan nu maar 100,3 euro aan uitgaven meer. De schadelasten zijn gedaald tot 68,6%, de rest wordt aangetast door de werkingskosten van de onderneming. Worden de inkomsten uit de tussentijdse beleggingen van de premies meegeteld, dan halen de verzekeraars zelfs een overschot van 3,9%.

Dit betekent niet dat de premies van de hospitalisatieverzekering niet meer worden verhoogd. Ze worden nu gekoppeld aan een medische index. In het vierde trimester van 2009 lag hij 7,45% hoger dan twaalf maanden eerder voor hospitalisatie in een éénpersoonskamer.

Ondanks de hele heisa bij de tariefverhogingen zouden relatief weinig mensen de voorbije jaren hun hospitalisatieverzekering hebben opgezegd.

De verzekeraars vrezen intussen wel de besparingen die de nieuwe regering zal doorvoeren. Verwacht wordt dat een deel niet meer zal worden terugbetaald door de algemene ziekteverzekering.

JVG