Voorstel-De Clerck al afgeschoten voor het besproken is

Print
Voorstel-De Clerck al afgeschoten voor het besproken is

Voorstel-De Clerck al afgeschoten voor het besproken is

“Het voorstel van Justitieminister De Clerck om de advocaat van een verdachte toe te laten om te overleggen met zijn cliënt vooraleer die voor de eerste keer wordt verhoord door de politie, is al afgeschoten nog voor de Senaat het besproken heeft”. Dat zegt de Orde van Vlaamse balies, de organisatie van alle 9200 Vlaamse advocaten.

Reden: op 14 oktober besloot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg dat een verdachte zich tijdens zijn verhoren mag laten helpen door een advocaat. In het voorstel van De Clerck kan alleen maar een voorafgaandelijk overleg, de raadsman mag niet aanwezig zijn bij het verhoor.

De Clerck heeft zijn voorstel nog maar pas een week geleden ingediend en momenteel hebben in de Senaat hoorzittingen plaats over het voorstel. De parketten zijn voor, maar de advocaten totaal tegen omdat het niet ver genoeg gaat.

Wat in die hoorzittingen werd gezegd leest u op de expertenpagina van John De Wit.

JDW