Trio schuldig bevonden aan gijzeling Amar Essakar

Print
Trio schuldig bevonden aan gijzeling Amar Essakar

Trio schuldig bevonden aan gijzeling Amar Essakar

De Antwerpse assisenjury heeft Moumen en Abdellatif Chennouf vrijgesproken voor de gijzeling van Amar Essakar (28). Ali Chennouf, Ahmed Aissati en Ghalid Sebabti werden wel schuldig bevonden. De gezworenen vonden het ook bewezen dat Ali en Ahmed het slachtoffer gefolterd hadden, maar Ghalid werd daarvoor vrijgesproken.

In de motivering stelden de jury en het hof dat er geen twijfel over bestond dat Amar in de nacht van 7 op 8 juli 2003 tegen zijn wil werd vastgehouden op een appartement in Antwerpen en dat hij gefolterd werd. Hij moest contact opnemen met zijn familie om geld te verzamelen in ruil voor zijn vrijlating. Pas na betaling van 5.000 euro mocht hij vertrekken.

Strijkijzer

In het arrest werd het individuele aandeel van de beschuldigde overlopen. Ali had Ghalid gevraagd om het appartement te regelen, had het slachtoffer gebeld en was hem samen met Ahmed gaan oppikken. Hij had Amar bedreigd, losgeld gevraagd aan de telefoon en hem vastgehouden terwijl Ahmed hem verbrandde met het strijkijzer.

De aanwezigheid van de mysterieuze Tahar, die het slachtoffer volgens de beschuldigden gefolterd had, bleek niet uit de materiële vaststellingen in het dossier en werd volledig van tafel geveegd.

Ghalid had twee dagen voor de feiten het pistool naar het appartement gebracht en had tijdens de gijzeling drank en telefoonkaarten voor zijn vrienden gaan halen. Hij had echter geen inbreng in de foltering gehad en werd daarvoor vrijgesproken.

Vrijspraak

Moumen zat op het ogenblik van de feiten in Marokko. De telefonische contacten vanuit Marokko tijdens de feiten waren volgens de jury en het hof onvoldoende om te besluiten dat hij instructies had gegeven. Er bestond immers geen zekerheid over de inhoud van die contacten. Ook zijn rol bij de onderhandelingen over het losgeld werd niet bewezen gevonden. Hij werd vrijgesproken.

Hetzelfde gold voor Abdellatif: hij had tijdens de feiten met Ali gebeld, maar de inhoud en draagwijdte van die gesprekken stond helemaal niet vast.

Maandag wordt bepaald welke straffen Ali, Ahmed en Ghalid krijgen. Op gijzeling met foltering staat in principe levenslang, maar zo'n vaart zal het wellicht niet lopen aangezien de redelijke termijn in deze zaak overschreden werd.